Gerçek Sorunlara Gerçek Çözümler İçin: Adalar Forumu

Gerçek Sorunlara Gerçek Çözümler İçin: Adalar Forumu

Adalar Kent Konseyi geleneksel hale getirdiği forumlarına, pandemi sonrası açılımla birlikte, 2022 yazında da devam ediyor.

14 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen bu senenin ilk forumunda, Adalar’da özellikle yaz aylarında artan ziyaretçi sayısı ve havaların ısınması ile yükselen kırılganlığı ve tehditleri, alınması gereken önlemleri ve sivil toplumun üstüne düşenleri konuştuk.

Yaz sezonu ve kalabalıkların artmasıyla, büyük bir bölümü orman alanından oluşan Adalar’ımızın hoyratça kullanıldığı günler yaşamaya başladık. Benzersiz doğası, kırılgan tarihi mirası ile Adalılar olarak üzerine titrediğimiz bu eşsiz yaşam alanının yangın ve benzer felaketlerle karşılaşmaması adına neler yapılması konusunda müşterek kararlar aldık, yol haritası ve aksiyon planı oluşturduk.

 Genel bilgilendirme ve taleplerin ortaya konmasının ardından Kent Konseyi Forumu aşağıdaki kararları almıştır.

  1. Bütün Adalar için ayrı ayrı ve birlikte geçerli olmak üzere, ilgili ve yetkili kuruluşların, zaman zaman sivil toplum ve gönüllülerin de katılımıyla tatbikatlar yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Söz konusu tatbikatlarda, kamu kurumları arasındaki koordinasyon, sivil toplum ve kamu ilişkileri ve gönüllük esaslı çalışma modellerinin doğasına uygun olarak sağlıklı bir modelin Adalar için geliştirilmesine, bu konuda konseyin inisiyatif almasına karar verilmiştir. Adalılar olarak bu tatbikatları özellikle Kurban Bayramının başlama tarih olan 9 Temmuz 2022 tarihinden önce mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle riskli alanlar olan Yetimhane bölgesi gibi alanlarda bu tatbikatın yapılması acil önemdedir.
  2. Özellikle bayram tatillerinde ulaşımın da bedava olmasıyla birlikte, bir anda patlayan ziyaretçi yoğunluğunun sınırlandırılması gerekmektedir. Bu konuda bütün kurumların ve sivil toplumun alternatif modeller üretmesi gerektiğine inanıyoruz.
  3. Bu doğrultuda Adalara gelmeden önce gemilerde ve motorlarda yolcuların genel gezi güzergahlarının dışına çıkmaması, doğal ortamı tahrip etmeden kullanımı, ateş yakılmaması, bitki örtüsünün ve tarihsel sit alanı olmanın önemi ve anlamının hatırlatılması konusunda bilgilendirici yayınlar yapılması gerekmektedir. Orman Müdürlüğü ve Belediyelerimiz tarafından video, broşür, pankart ve afişler ile billboardlarda uyarıcı nitelikte yayınlar hazırlanmalı, gün içinde hoparlörden sık sık duyurular yapılmalıdır.
  4. Gelen konukların özellikle piknik alanları dışındaki bölgeleri piknik ya da konaklama alanı olarak kesinlikle kullanmaması, özellikle çadır ve benzeri araçlarda geceleyin konaklamanın önüne geçilmesi gerekmektedir.
  5. Mavi kulüp ile Eskibağ arasındaki Pano’nun risk oluşturduğu ortadadır. Yeniden yapılandırılması ve bakıma alınma ihtiyacı bulunmaktadır.
  6. Adaların bazı bölgelerinde özellikle, yukarıdan gelen havai hatların büyük risk oluşturduğu, bu hatların toprak altına indirilmesinin elzem olduğu, bunun Ayedaş’a ivedilikle iletilmesi gerektiği konusunda mutabık kalınmıştır.
  7. Özellikle orman ve kıyı alanlarının kesiştiği bölgelerde ya da orman içindeki kulüplerde elektrik telleri ya da süslerin yangın riski oluşturduğu ortadadır. Bu kesişim alanlarının denetlenmesi, bu tür süslerin kaldırılması gerekmektedir.
  8. Bütün bunların neticesinde Adalar Kent Konseyi Forum Grubu, önümüzdeki hafta içinde, Büyükada’da söz konusu risk tespit edilen alanlarda, hidrantlarda ve Yetimhane bölgesinde yerinde ve zamanında tespitler, öneriler getirmek üzere bir saha gezintisi yapma kararı almıştır.
  9. Orman ve çevre için çalışma grubu kurulma kararı alınmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir