ADALAR’DAKİ MEZARLIK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ACİLEN HAREKETE GEÇİLMELİDİR

ADALAR’DAKİ MEZARLIK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ACİLEN HAREKETE GEÇİLMELİDİR

ADALAR’DAKİ MEZARLIK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ACİLEN HAREKETE GEÇİLMELİDİR

 

 ADALAR KENT KONSEYİ AÇIKLAMASI – 16 Şubat 2022

 

Adalar Kent Konseyi’nin yeni seçilen Yürütme Kurulu, Adaların temel ve güncel sorunlarının gitgide kronik bir hal alması nedeniyle bazı kararlar almıştır.

Yeni çalışma döneminde Konsey, Ada halkının yaşamını doğrudan etkileyen ve acil olarak çözüm bekleyen bazı kronik meselelerde 5393 Sayılı kanunun 76’maddesinde kendisine verilmiş hak ve sorumluklarının gereği olarak; İlçe ve Büyükşehir Belediye Yönetimleri ve Meclisleri, Merkezi Yönetim ve Kamu Kurumları ile sivil toplum ve hemşerilerimiz arasındaki sorunları doğru algılama, doğru yansıtma, yasal ve temsil haklarını hakkaniyetli bir şekilde toplantılara ve karar merkezlerine iletme, koordinasyon ve iletişim imkanlarını kuvvetlendirme, çözüm, önerileri ve yasal hazırlıkları çalışma grupları vasıtasıyla geliştirme yönünde hareket edecektir. İlgili kurumlara çözüm odaklı yaklaşım, çağrı, takip, kamuoyu baskısı yaratma, hemşerilerimizle birlikte çözüm üretme yönündeki çalışmalarını sürdürecektir.

Kurulan ilk çalışma grubunun ana meselesi Adalarımızın kronik sorunlardan olan mezarlık yeri ihtiyacı ve mezarlık hizmetleri ile ilgilidir. Kurulan çalışma grubu, mezarlıklar üzerinedir. Adalılardan oluşan çalışma grubunun başkanlığını, bu meselenin 2019’yılından beri çözülmesi için yoğun bir şekilde çalışan, katkıda bulunan ve kurumlara yazılı başvurularda bulunarak konuya vakıf olduğunu gösteren, sahayı da çok iyi bilen Adalı hemşerimiz Müslüm Şahin yapacaktır.

Bu doğrultuda yapılacak olan faaliyetler için bir yol haritası çıkarılmıştır. İlgili yazışmalar ve başvurular teker teker incelenmiş, acil ve önemli bir ihtiyaç olduğundan ötürü, hızlı bir şekilde aksiyon almaya karar verilmiştir.

Özellikle Büyükada’daki mezarlıkta yer kalmamasından dolayı defin yapılamamakta, bu yüzden definler Burgazada’sına yönlendirilmektedir. Diğer Adalarımızdaki mezarlıklarda da benzer sorunlar devam etmektedir. Bu durum çok büyük bir mağduriyet yaratmaktadır. Ayrıca Burgazada hariç bütün mezarlıklarda bakım ve onarım sorunları mevcuttur. Keza, Rum mezarlığının girişindeki yapılarda zamanla ağır hasarlar oluştuğu bilinmekte, çatlaklar ve ayrıklar ile yapılar neredeyse çöktü çökecek durumda bulunmaktadır.

Adaların sivil toplumu temsil eden bir çatı kuruluşu olarak, kamuoyundan ve hemşerilerimizden bu sorunları çözme adına yoğun baskı ve talepler geldiği görülmektedir. Sorun artık ertelenemez boyuta gelmiştir ve acil olarak çözülmesi adına, ilgili kurumlar arası koordinasyon ve iletişimin hızlandırılarak eyleme geçilmesini talep ediyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Adalar ile ilgili benzer sorunlarda, Yürütme Kurulu Kararları alınarak oluşturacak olan etkin Çalışma Gruplarıyla birlikte yürüyeceğiz. Gereken çalışmaları, hazırlıkları, bilgileri ilgili kuruluşlara sunmaya devam edeceğiz. Sorunların takipçisi olacağız, alternatif öneriler getireceğiz,

Adalıların bu konularla ilgili katkılarına, desteklerine güveniyoruz.

Adalardaki mezarlık sorunuyla ilgili geniş ve net bir bilgilendirme yapılacak ve ortaya konulacak çalışmaların tamamı kamuoyuna sunulacaktır. İlgili kurumlara, kamuoyuna ve Belediye Meclisine başvurular Konsey adına yapılacaktır. Daha önce yapılan başvurular ile bilgi edinme ve takip adına yapılan yazışmaları  kamuoyuna duyurmayı bir borç biliyoruz.  Tüm süreci şeffaf, açık ve katılımcı bir anlayışla sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz.

MEZARLIK SORUNU 2019 YILINDAN BERİ SÜRMEKTEDİR. BUGÜN ÇÖZÜM ZAMANIDIR.

Adalar ilçesi, Büyükada mevkiinde mevcut Türk mezarlığının kapasitesi dolmuş bulunmaktadır. Son zamanlarda Büyükada’da ikamet edip rahmetli olan kişiler, yer yokluğundan ötürü yeni açılan Burgazada mezarlığına defnedilmek zorunda kalmış, bu durum ölen kişilerin yakınlarında fiziksel ve manevi sıkıntılar yaratmış bulunmaktadır. Öte yandan Burgazada için de bu durum giderek sürdürülemez bir hal almaya başlamış bulunmaktadır.

Hal böyle iken Adalar ilçesindeki yetkili kurumlar, muhtarlıklar ve AKK nezdinde sivil toplum temsilcileri, birlikte ve münferiden bazı çalışmalar içerisine girmişler, yapılan girişimler neticesinde, mezarlık alanının Orman Bakanlığına tahsisi ile defin yerlerinin açılmasını talep etmişlerdir.

Gayet doğaldır ki, bu konuda talepte bulunma yetkisi ve sorumluluğu İBB Mezarlıklar Müdürlüğü uhdesindedir. Bu konuda kamuoyuna  yapılacak bilgilendirmenin, tüm safahatı ile birlikte, Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yapılması, ortada dolaşan yanlış bilgilerin kamuoyunu etkilemesinin de önüne geçecektir.

Adalar’daki sivil toplumun çatısı konumundaki Kent Konseyi, İBB Mezarlıklar Müdürlüğünün açıklamasını beklemekte ve kendi yol haritasını sunmasını ummakta ve beklemektedir. Böyle bir açıklama, net bilgilendirme sağlayacak, Adalıları ve kamuoyunu rahatlatacaktır.

Büyükada Maden Mahallesi Muhtarı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Sayın Rafet Garip, konunun açıklığa kavuşması yeni mezarlık alanının faaliyete geçmesi için yoğun çaba içindedir. Kendisinin daha önce, ALO 153 hattına yaptığı başvuruya kurum tarafından verilen cevabi yazıda; “Büyükada ve Heybeliada mahallesinde mevcut mezarlık alanlarına komşu durumda olan devlet orman alanlarının İstanbul Orman Müdürlüğü’nden Belediyemiz adına tahsis alınması için gerekli çalışmalar Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Büyükada Mahallesi’nde bulunan 10.266,31 m2‘lik mezarlık talep alanı için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından talep edilen 9 adet kurumdan uygun talep yazısı alınmış olup 07.01.2019 tarih ve 3468 sayılı yazımız ile müracaat yapılmıştır. Heybeliada mahallesinde bulunan 30.186,10 m2’lik mezarlık talep alanı için kurum görüşlerinin tamamlanması beklenmektedir” denilmiştir.

7 Ocak 2019 tarihinde yazışmaları tamamlanarak izin müracaatı yapılmış olan “Büyükada Mahallesi” yeni mezarlık alanı tahsis durumunun hem kamuoyuna hem de tarafımıza bildirilmesini, İBB nezdindeki yetkili kurumlardan bekliyoruz. Müteveffa yakınları ve Adalardaki hemşerilerimiz adına, yapılmakta olan olan çalışmaların geldiği aşamanın kamuoyuna şeffaf bir biçimde açıklanmasını talep ediyoruz.

Adalıların, kendi yaşadıkları yerde ve yakın bölgede gömü haklarının birer yurttaşlık hakkı olduğunu deklare ediyoruz.

Kent Konseyi Başkanı                                        Grup Koordinasyonu YK. Üyesi

Ö. İskender Özturanlı                                        Rafet Garip

Genel Sekreter                                                   Çalışma Grubu Başkanı

Hovsep Özacar                                                   Müslüm Şahin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir