Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararı – 2 (29 Ocak 2022) 

Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararı – 2 (29 Ocak 2022) 

 Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararı – 2 (29 Ocak 2022) 

 Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 29 Ocak 2022 tarihinde Belediye Meclis Salonunda toplandı. 16 Ocak 2022 tarihinde yapılan Yürütme Kurulu toplantısında(2. Dönem 1. Toplantı) alınmış olan kararlar değerlendirildi. İki konu hariç, diğer konulardaki ilerlemeler not edildi. Bir önceki toplantıda alınan genel politika ve uygulamalara dair somut kararlar müzakere edildi. Bazı genel politikalar üzerinde yeniden tartışma ve görüşmeler yapılarak fikri ve eylemsel takip yapıldı, öneri ve tavsiyeler sunuldu. Yeni çalışma grupları ve meclislerin kuruluşuna ve mevcutların güçlendirilmesine dair prensip kararı detaylandırıldı. Gündemdeki diğer konular görüşülerek karar bağlandı. Toplantının bir bölümüne, 09.01.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı divan başkanı Bülent Mısırlıoğlu da katıldı.

Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Adalar Kaymakamı Sayın Mustafa Ayhan’ı ziyaretinden bir kare

Yapılan toplantı sonunda;

  1. Adalarımızda son zamanlarda ciddi bir sorun haline gelen, defin yeri ve mezarlıklarla ilgili çalışmalar yapılmasına, var olan çalışmaların Konsey bünyesinde değerlendirilmesine karar verildi. Konuyla ilgili deneyimli hemşerimiz Müslüm Şahin başkanlığında ve YK üyesi Rafet Garip gözetiminde konuyla ilgili bir çalışma grubu oluşturulmasına, grubun adının ve üyelerinin kimlikleri konusundaki inisiyatifin kendilerine bırakılmasına karar verildi.
  2. Büyükada Maden Mahallesi Muhtarı ve YK üyesi Rafet Garip tarafından oluşturulan Mahalle Afet Koordinasyonunun ve dağınık halde bulunan çeşitli oluşumların AFAD koordinasyonunda çalışmak üzere KK çatısı altında bir çalışma grubu olarak konumlanmasına karar verildi. Bu grubun başkanlığına daha önce bu konuda koordinatörlük yapan Mehmet Çevik’in getirilmesine karar verildi.
  3. Adalılar, çalışanlar ve öğrenciler özelinde büyük sorunlar bulunan Ada içi ulaşım konusunda KK’ne aktarılmış konular görüşüldü. Bu doğrultuda Kamer Alyanakyan tarafından oluşturulan Çalışma grubunun güçlendirilmesine, YK üyemiz olan Ali Mengü Şeker’in grup koordinatörü olarak, Hanefi Bido’nun ilgili proje sorumlusu olarak atanmasına karar verildi. İETT’ye kurumsal ziyaret yapılmasına, 18 Şubat’a kadar çalışma raporu hazırlanarak ilgili kurumlara sunulmasına ve müşterek bir uygulama içerisinde çalışılmasına karar verildi.
  4. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanmakta olan etkinliklerin, kurulması öngörülen Kadın Meclisi ön hazırlığı olarak planlanmasına karar verildi. Bu çalışmanın sorumluluğu Şule Çelebi ve Müşerref Seçkin’e verildi. Hazırlık çalışmalarının en geç 25 Şubat’a kadar tamamlanmasına karar verildi.
  5. Önceden kurulmuş olan Burgazada Mahalle Meclisinin çalışma takviminin talep edilmesi için YK üyemiz Ali Mengü Şeker’in ve Genel Sekreter Hovsep Özacar’ın görevlendirilmelerine, konuyla ilgili saha çalışmasında taleplerin alınmasına, sağlıklı ve daha organize bir ilişkinin tesis edilmesine ve KK’nın BMM tarafından sürekli bilgilendirilmesi konusunda bir yol haritası oluşturulmasana, faaliyet raporu istenmesine ve yeni dönem seçimlerin yapılmasına karar verildi.
  6. Konsey logosunu değiştirme ve alternatif yeni logolar üzerinde çalışmalar örnek öneriler ve tavsiyeler alındı ve değerlendirildi, bu konuda çalışmaları Genel Kurula kadar devam edilmesine karar verildi.
  7. Kent Konseyleri Yönetmeliği uyarınca, Belediye’nin tahsis etmesi gereken ödeneğin talep edilmesine, Adalar Kent Konseyi’nin ihtiyacı olan sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere şimdilik bir (1) personelin görevlendirilmesinin istenmesine, sürekli ve geçici ihtiyaçların EK Liste yapılarak, Yönetmeliğinin 16/A maddesi uyarınca talep edilmesine karar verildi. Yönetmelik gereğince, ilçe belediyesinin bütçesinde olması gererken KK bütçesinin Nisan ayı sonuna kadar hazırlanmasına karar verildi.
  8. Adalar El Sanatları Derneği ve AKK‘nin müşterek çalışmalar yapmalarına oy birliği ile karar verildi. Dernek yöneticileri toplantıya davet edildi, dernek Genel Sekreteri Alper Mutlu’nun sunumu dinlendi. Çalışmanın eğitim, yerleşim ve pazarlama üçlemesi anlamında hem bir sosyal proje, yoksulluğu giderme ve kalkınma projesi ve sosyal model olarak yapılanması konusunda oybirliğiyle karar verildi. Arasta modelinde bir yapılanma içinde, projenin; kamu kurumları, yerel yönetim ve ilgili paydaşlarca geliştirilmesi konusunda sorumluluğun Konsey yürütmesinde olması gerektiği kanaatine varıldı. Mevsim şartlarının düzelmesi ile birlikte dernek liderliğinde eğitim, sergileme, müşterek değer katma ve sosyal proje olarak etkinlik ve tanıtımların başlatılmasına karar verildi. Bu konuda kalıcı ve sürdürülebilir bir sosyal ilişkinin kurulması adına çalışmaları genel kurul onayına sunumu konusunda oybirliğiyle karar alındı.
  9. KK Yöneticilerinin görev ve sorumlulukları belirlenerek iş bölümü yapıldı:

Ö. İskender Özturanlı(Başkan): Konsey birimlerini ve politikalarını temsil, Yürütme Kurul, Genel Kurul Organizasyon, koordinasyon, yeni projeler ve Adalar özelinde konsey politikalarının hazırlanması ve geliştirilmesi ile yönetmelik ve yönerge ile verilen görevler.

Hovsep Özacar(Genel Sekreter): Çalışma grupları ve meclislerle ilgili takip, koordinasyon ve yönetim, yerel yönetimlerle ilişkiler. Kültürel ve sanatsal etkinlikler, bahçe ve bina düzeni ve yönetimi ile yönetmelik ve yönergede yazılı görevler.

Rafet Garip (Kıdemli Yürütme Kurulu Üyesi): KK Başkanına vekâlet, Başkanın olmadığı her ortamda başkanlığın temsili, kamu kurumları ile ilişkiler ve koordinasyon, muhtarlıklarla ilişkilerin yönetimi, her muhtarlıkların kendi alanındaki sorunlarda eşgüdümlü hareket sağlanması, sosyal dayanışma programları, afet, yoksulluk, salgın ve sağlık konusundaki uygulama ve politikaların yönetimi, Adalarda deniz, çevre ve balıkçılıkla ilgili kalkınma ve çalışma programları.

Yaman İrepoğlu: Adalar Kültür Mirasının korunması, imar, planlama ve çevre koruma ve kent hakkı, eğitim kurumları ve üniversiteler ile ilişkiler, planlar, sivil toplumla ve gönüllü mahalle gruplarıyla ilişkiler. AB projeleri, mekân, tasarım ve bu konudaki her türlü etkinliğin yönetimi, İmar çalışma grubunun yeniden yapılandırılması, Adalar Belediyesi ve İBB şehircilik ve İmar gruplarıyla ilişkiler, politika ve uygulama planlarının geliştirilmesi.

Ali Mengü Şeker: Burgazada ile ilgili tüm sorunlar, paydaşlarla ilişkiler, Burgazada Mahalle Meclisi adına sorumluluk ve koordinasyon, Su Sporları Kulüpleri, Ulaşım grubu çalışma planlama, mali işler. İETT ve şehir hatlarıyla ilişkiler ve müşterek programların geliştirilmesi adına müşterek inisiyatifler alma.

Oktay Biçer: Adalardaki Gençlik ve Spor programlarının oluşturulması, Türkiye genelinde spor etkinliklerinin Adalara, Adalardaki spor etkinliklerinin ülke geneline yayılması, turnuvalar ve spor kulüpleriyle olan ilişkiler, bakanlıklar, TFF ile olan ilişkilerin yönetimi. Spor ve su sporları kulüpleri ile ilişkiler, Adalarda sporla kalkınma. Siyasi Partilerle ilişkiler, dijital gelişme, pazarlama ve iş dünyası ile ilişkiler.

Şule Çelebi: Kadınların istihdam, şiddet ve eşitlikle bütün sorunları adına politika, uygulama, müşterek etkinlik geliştirme sorumluluğu, kadın dernekleri ve kurumlarla olan ilişkiler. Adalarda kadınlarla ilgili yapılacak her türlü etkinliğin düzenlenmesi, koordinasyonu ve yönetim, Türk Kadınlar birliği ile olan  ilişkiler. Kadın meclisleri oluşum. Heybeliada destek, Genel Sekreter ve KK sekretarya ofisine destek.

Süleyman Durmuş; Heybeliada’nın sorunları, Heybeliada siyasi Partiler kamu kurum ve meclisleri ilişkiler, sosyal etkinlikler, orman bölgeleri çevrenin korunması ve bitkisel üretim projeleri.

İbrahim Aycan: Tüm hukuksal sorunlar, yasa yönetmelik ve yönergelerle ilgili geliştirme projeleri, Konsey ve Adalarla ilgili idari dilekçelerin ve davaların takibi, hukuk ve felsefe ilişkileri, Adalarda KK bünyesinde gerçekleşecek bütün felsefe etkinliklerinin koordinasyonu. Hukuk çalışma grubu ve Kültür-Sanat Grubun koordinasyonu, Derneklerle ilişkiler, Web sitesi, Sosyal Medya koordinasyon, uygulama hazırlık.

Müşerref Seçkin; Kurumsal iletişim, ülke kamuoyu ile konseyin ilişkileri, web destek, içerik hazırlıkları, kadın destek, eğitim destek. Basın ve medya ilişkileri.

 

Ö. İskender Özturanlı                                          Hovsep ÖZACAR
Rafet GARİP                                                          Müşerref SEÇKİN
Oktay BİÇER                                                         İbrahim AYCAN
Yaman İREPOĞLU                                              Süleyman DURMUŞ
Şule Çelebi                                                             Ali Mengü Şeker

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir