Adalar Kent Konseyi’nin Kuruluş Çalışmaları ve İlk Toplantıları- 2007

Adalar Kent Konseyi’nin Kuruluş Çalışmaları ve İlk Toplantıları- 2007

KENT KONSEYİ KURULUŞ – BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

 Adalar Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent ve yaşam kalitesini geliştiren, ortak akıl ve uzlaşma oluşumu ile yerel demokratikleşme uygulamasıdır

 

 Belediye kanunun 76.maddesi gereğince Adalar Belediye Başkanı Coşkun ÖZDEN’in görevlendirmesi ile Belediye Başkan Yardımcısı Bülent MISIRLIOĞLU’nun koordinatörlüğünde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan ön sekreteryamız tarafından İçişleri Bakanlığının 08.10.2006 tarihli Kent Konseyleri Yönetmeliğinin 8.maddesi kapsamında kişi ve kuruluşlarla yazışmalar yapılarak kent konseyi katılımcıları tespit edilmiş ve 18.03.2007 tarihinde Büyükada Su Sporları Kulübünde, Adalar Kent Konseyi tanışma, bilgilendirme ve istişare toplantısı planlanmış ve tüm katılımcılara davet mektupları yollanmıştır.

18.03.2007 Pazar günü katılımcıların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında katılımcıların Adalar Kent Konseyinin kuruluş,organları,çalışma usulleri hakkında görüşleri alınarak, NİSAN ayında Belediye başkanı Coşkun ÖZDEN’in çağrısı ile ilk genel kurulun yapılacağı bildirilmiştir. Toplantı, Belediye başkan yardımcısı Bülent MISIRLIOĞLU tarafından sunulmuştur.

ADALAR KENT KONSEYİ TANIŞMA – BİLGİLENDİRME ve İSTİŞARE TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi    : 18.03.2007 – Pazar

Toplantı Yer        : Büyükada Su Sporları Kulübü Lokali

Toplantı Saati      : 10.30-12.30

Toplantı Başkanı : Bülent MISIRLIOĞLU (Adalar Belediye Başkan Yardımcısı)

Üye                     : Av. Dikmen UĞUZ (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü)

Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu öncesinde katılım grubunun ve ada halkının tanışma, bilgilendirme ve Adalar ilçemizin öncelikli sorunlarının istişaresi toplantısı Adalar Kaymakamlığı ve Adalar Belediye Başkanlığı birlikteliğinde belirlenen gündem doğrultusunda 18.03.2007 tarihinde saat 10.30 itibariyle Büyükada Su Sporları Kulübü Lokalinde gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantı Gündemi

1-Açılış

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3-Sunuş

4-Belediye Meclis 1.Başkan Vekili Adnan Demir’in konuşmları

5-İgdaş Yetkililerinin Adalar çalışmaları hakkında bilgilendirme konuşmaları

6-Adalar Belediye Başkanı Coşkun Özden’in Konuşmaları

7-Adalar Kaymakamı Mevlüt Kurban’ın konuşmaları

8-Katılımcıların Kent Konseyi hakkındaki görüş, önerileri ve teklifleri

9-Dilek – Temenniler ve Kapanış.

Mevlüt KURBAN – Adalar Kaymakamı
Coşkun ÖZDEN – Adalar Belediye Başkanı

ADALAR KENT KONSEYİ 1 . GENEL KURULU TOPLANTISU

Toplantı No             : 1

Toplantı Tarihi        : 04.05.2007 – Cuma

Toplantı Saati          : 16.oo

Toplantı Yeri           : Anadolu Kulübü toplantı salonu – Büyükada

Toplantı Gündemi : İçişleri Bakanlığı Kent Konseyleri yönetmeliği geçici madde 3. fıkrası gereği Adalar Belediye Başkanı Coşkun Özden’in çağrı yazısı ile yukarıdaki tarih, yer ve saatte yapılacak

1.Genel Kurul toplantı gündemi;

1- Açılış – Sunuş

2- Divan Oluşumu

3- Saygı duruşu ve İstiklal marşı

4- Adalar Belediye Başkanı Sn. Coşkun ÖZDEN’in konuşması.

5- Adalar Kaymakamı Sn. Mevlüt KURBAN’ın konuşması.

6- Adalar Kent Konseyi uygulama yönerge taslağı ile katılımcılar tarafından önerilebilecek taslak ve diğer önerilerin görüşülmesi, genel kurul onayına sunulması.

7- Seçim-sayım komisyonlarının tespiti.

8- Yürütme kurulu üyeliği seçimi.

9- Çalışma konularının tespiti.

10- Dilek ve Öneriler-Kapanış.

KURULUŞ İLK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantıya Katılanlar : Hazirun listesi imza kontrolü ile yapılan tespite göre;

Adalar Kaymakamı Sn.Mevlüt KURBAN 1 kişi,

Adalar Belediye Başkan vekili Sn. Ali Fuat TOLGA 1 kişi

Kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri olarak toplam 8 kişi

İlçe meclis üyeleri temsilcileri olarak toplam 4 kişi

İl genel meclisi üyeleri temsilcileri olarak toplam 1 kişi

Adalar Noteri 1 kişi

İstanbul Motorsuz kara nakil vasıtası odası temsilcisi 1 kişi

Dernekler temsilcileri olarak toplam 28 kişi

Kooperatiflerin temsilcileri olarak toplam 3 kişi

Vakıfların temsilcileri olarak toplam 4 kişi

Muhtarlar olarak toplam 5 kişi

Siyasi partilerin temsilcileri olarak toplam 8 kişi

olmak üzere toplam 65 kişi ve

Genel kurul katılımcıları dışında toplam olarak 14 kişi iştirak etmiştir.

 

Toplantıda Görüşülen Konular ve Alınan Kararlar:

Toplantı Adalar Belediye başkan yardımcısı Bülent MISIRLIOĞLU tarafından yapılan selamlama ve bilgilendirme sunuşu ile başladı.Genel Kurul açılış yapılmak üzere ve divan oluşumu için Belediye başkan vekili Ali Fuat TOLGA divana arzedildi. Belediye başkan vekili Ali Fuat TOLGA tarafından Genel kurul üyelerine kısa selamlama konuşması ile bu toplantının ve sonuçlarının ilçemize yararlar getirmesi temennisi ile toplantı açıldı.

Divan oluşumu için yapılan çağrıda yazman üye olarak önerilen Dündar TIRAŞ ve Yiğit UZUNHASAN yapılan oylamada oybirliği ile seçildiler. İçişleri Bakanlığı ilgili yönetmeliğin 13.maddesine göre toplantının yapılabilmesi için gerekli olan salt çoğunluğun genel Kurul potansiyel üye tamsayısının 124 olduğu Kabul edilerek hazirun listesi imza kontrolüne göre gerekli çoğunluk sağlandığından divan başkanı Ali Fuat TOLGA tarafından genel kurul başlatıldı.

İlk Genel Kurul toplantısında 12.maddeden oluşan Adalar Kent Konseyi İşleyiş yönergesi kabul edildi.

MADDE 12:YÜRÜRLÜK

Bu yönerge hükümleri, Adalar Kent Konseyi Genel Kurulunun 04 /05 / 2007 tarih ve 1 sayılı toplantısı ile yürürlüğe konmuştur.

Yapılan İlk Yürütme Kurulu seçimleri sonucu;

Asil üyeliklere;

1- Dr. Gülşen ERÇETİN (Sağlık grup başkanı) 24 oy

2- Av.Dikmen UĞUZ (Adalar Belediyesi İnsan kaynakları ve eğitim müdürü) 23 oy

3- Sinan ÖZBAY (Adalar Spor Kulübü) 21 oy

4- Tuğrul AKOĞLU (THK Büyükada Şubesi) 20 oy

5- Özer KANGÜR (Adalar Kültür Derneği) 20 oy

6- Vasil LEMOPULA (Büyükada Rum Vakfı) 19 oy

7- Nazife AKGÜN (Kınalıada Su sporları İhtisas Derneği) 18 oy

8- Aslı BARIŞKAN (Heybeliada Muhtarlığı) 18 oy

9- Erdem DAMCI (Ada Dostları Derneği) 16 oy

10- İsmail Hakkı DURMUŞ (Adalı Üniversiteliler Derneği) 16 oy

11- Ali ÇOŞKUNER (Büyükada Su ürünleri Kooperatifi) 16 oy

12- Bülent BAVİKER (Heybeliada Su Sporları Derneği) 16 oy

 Yedek Üyeliklere;

1-Av.Şerife ÖZDEMİR (Türk Kadınlar Birliği Adalar Şubesi) 14 oy

2- İnci İşbulur (Burgazadası Kültür ve Kalkınma Derneği) 13 oy

3- Yusuf Nusret ELGİN (Adalar Su Sporları Kulübü) 12 oy

4- Lale TUNA (Adalar Vakfı) 12 oy

5- Mihriban SEZGİN (Tüketiciler Derneği) 12 oy

6- Günay SEZGÜN (Burgazada Sağlık Derneği) 12 oy

7- Akif ŞEKERCİ (Büyükada Hamidiye Cami Derneği) 11 oy

8- Ömer Faruk BERKSAN (Heybeliada İlm-i Musiki Derneği) 10 oy

9- Remziye NUMAN (Adalar Kültür ve Musiki Derneği) 9 oy

10- Ayfer ARABACI (Heybeliadalılar Derneği) 9 oy

11- Osman ÖZTÜRK (Adalar Asayiş ve Güvenlik Derneği) 8 oy

12- Yahya Oktay EDİP (Heybeliada Lions Kulübü) 8 oy alarak seçilmiş oldukları divan başkanınca genel kurula okundu. 

İlk Dönem Çalışma Grupları 

1) İmar ve Şehircilik çalışma grubu,

2) Sağlık çalışma grubu,

3) Eğitim, öğretim, kültür ve sanat çalışma grubu,

4) Turizm ve Tanıtma çalışma grubu,

5) Ekonomik ve sosyal gelişme çalışma grubu,

6) Ulaşım ve trafik çalışma grubu,

7) Tarih ve kültürel varlıkları koruma çalışma grubu,

8) Doğa ve çevre koruma çalışma grubu,

9) Gençlik ve spor çalışma grubu,

10) Doğal afetler çalışma grubu,

11) Esnaf ve Tüketici hakları çalışma grubu,

12) Kadın ve çocuk çalışma grubu,

13) Engelliler çalışma grubu,

14) İnsan hakları ve hukuk çalışma grubu,

15) Hayvan hakları çalışma grubu,

16) Uluslar arası ilişkiler çalışma grubu

 

  • İlk Genel Kurul toplantısında 2007-2009 dönemi için seçilen Yürütme Kurulu üyeleri, İç İşleri Bakanlığının 08.10.2006 tarih, 26313 sayılı R.G. yayınlanan Kent Konseyleri Yönetmeliği amir hükmü gereği Adalar Belediye Meclis Başkan vekili Adnan DEMİR’in başkanlığında faaliyetlerini sürdürmüştür.
  • Belediye Başkanlığınca Kent Konseyinin sekretarya işlemlerini yürütmek üzere belediye personelinden bir kişi görevlendirilmiştir.
  • Adalar Kent Konseyinin Yürütme Kurulu toplantılarının Belediye Meclis Toplantı salonunda yapılması sağlanmıştır.
  • Faaliyet dönemi içinde yapılan Genel Kurul Toplantıları Adalar Belediye Başkanlığının destekleri ile Belediye Nikah salonunda gerçekleştirilmiştir.
  • Bu döneme ait evrak ve belgeler sekretarya işlemlerini yürütmesi dolayısı ile Adalar Belediyesi arşivlerinde bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir