Büyükada MAG Ekibi Oluşturuluyor

Büyükada MAG Ekibi Oluşturuluyor

Büyükada MAG Ekibi Oluşturuluyor

22 Ağustos 2021 tarihinde Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ve Adalar Kent Konseyi işbirliği ile Büyükada sakinlerinin katıldığı toplantıda Heybeliada yangını değerlendirildi.

Toplantı Hüseyin Karadayı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Zeynel Meriç ve Nilüfer Kurt moderatörlüğünde yapıldı.

Mahalle Afet Gönüllülerinin Afet ve Acil durumlarda rolü ile yaşanan yangınlarda Gönüllülerin organize bir şekilde müdahaleye katılımları, Afetler yaşanmadan önleyici tedbirlerin alınması için MAG örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi gerektiği üzerine Büyükada’da Mag eğitimlerinin başlatılması kararı alındı.

Toplantıya çok sayıda Adalı ve Ada dışından katılımcı iştirak etti. Büyükada Mahalle Afet Gönüllüsü olmak üzere 50’nin üzerinde başvuru gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde sayının artması bekleniyor.

Adalar Kent Konseyi ve Mahalle Afet Gönüllüleri, olası bir Büyükada afeti karşısında tedbir almak üzere daha fazla katılım olması için çağrıda bulundu.

Afet Gönüllüsü olması için EK‘te bulunan formu doldurarak sebosun@hotmail.com adresine iletmek yeterli olacaktır. İlgili birimler başvurucu ile irtibata geçerek kayıtları tamamlayacak ve eğitim programına dahil edecektir.

MAG Hakkında: Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği

Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), yerel örgütlenmenin gerekliliği inancıyla, sayısız can kaybı ve ekonomik kayıplara neden olan 1999 Marmara Depremi’nin ardından, 2000 yılında kuruldu. Afetlere hazırlanmanın ve bir afet durumunda afetlere ilk müdahalenin mahalle düzeyinde gerçekleştiği bilinci ve deneyiminden yolan çıkan MAG yapılanması Türkiye’de afet bilincini artırmayı ve bireylerin afet durumunda “hayatta kalma ve sevdiklerini kurtarmaya çalışma” refleksinin doğru biçimde hayata geçirilmesi için eğitim almalarını hedefledi. MAG yapılanması, mahalle düzeyinde örgütlenen gönüllülere hem eğitim hem de malzeme temin ederek, mahalle düzeyinde afete hazırlık birimleri yarattı. 2001 yılından beri yapılan çalışmalar sonucunda 100’ün üzerinde mahallede 5.000 kişinin üzerinde gönüllü eğitilmiş ve ekipmanları ile afet sonrası destek verebilecek duruma getirilmiştir.

 

MAG Vakfı, bugüne dek bağımsız yapılar olarak mahalle düzeyinde var olan MAG sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve çok sayıda insana erişmek amacıyla MAG sistemini destekleyen bir yapıya duyulan ihtiyacın sonucu olarak, iş çevrelerinde, üniversitelerde, kamu kuruluşlarında, diğer sivil toplum kuruluşlarında ve basın-yayın kuruluşlarında görev yapan öncü vatandaşların girişim ve katkılarıyla kurulmuştu. Uzun vadede, ülkenin depremden etkilenebilecek her bölgesinde MAG programlarının oluşturulmasını hedefliyor. MAG Vakfının faal olmamasına karşın Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ve diğer STK’lar tarafından, bildiklerini aktarma, toplumsal bilinç yaratma, diğer sivil toplum örgütleriyle bir ağ oluşturma ve yerel grupları destekleme amacı yönündeki faaliyetler devam ediyor.

Afet alanında yerel çalışmalarla halkı bilgilendirmek ve duyarlılık düzeyini yükseltmek, gönüllü dinamiğini ve kapasitesini geliştirmek, afete karşı etkin bir iletişim ve katılım sağlamak, afet alanında hazırlık ve müdahale standartlarını oluşturmak ve bunları koruyup geliştirmek, yerel grupların kullanabilecekleri kaynakları büyütüp destek ağlarını sağlamlaştırmak, afetlerle mücadelede kamu ve yurttaş işbirliği için bir köprü görevi görmek MAG’ın kendine görev edindiği işlevlerin başında geliyor.

İstanbul merkez ofisinde çalışmalarını yürüten MAG, başta Marmara bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’nin afet riski taşıyan tüm bölgelerinde kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir