Adalar İlçesi Taslak Strateji Belgesi ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 

Adalar İlçesi Taslak Strateji Belgesi ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 

Adalar İlçesi Taslak Strateji Belgesi ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğünce yürütülen Adalar İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında Katılımcı Planlama çalışmaları Ekim 2019’da başlamıştır. Bu çerçevede, İBB içi birimler ve Adalar Belediyesi ile görüşmeler yapılmış, katılımcı planlama süreçlerinin planın başlangıcından sonuna kadar her aşamada belirlenecek ilkeler, halkın talep ve beklentileri doğrultusunda şekillenmesi, plan kararlarının ortaklaşa oluşturulması amaçlanmıştır. Ön hazırlık sürecinin ardından katılımcı planlama çalışmaları kapsamında ilk toplantılar Şubat ayında gerçekleştirilmiştir.

Plan çalışmalarının 2020 yılı sonunda bitirilmesi hedeflenmişse de Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemler nedeniyle planlama sürecinin 2021 Mart ayında tamamlanması öngörülmektedir.

Adalar İlçesi Taslak Strateji Belgesi 

Adalar İlçesi Taslak Strateji Belgesiüzerindeki çalışmalar 8 Aralık tarihinde tamamlanmış, görüş, öneri ve geri-bildirim alabilmek adına İBB tarafından paylaşılmıştır. Belge taslak niteliğinde olup gelecek geri-bildirim, düzeltme ve eleştiri ile son halini bulacağı açıklanmıştır. 

KARAR OLUŞTURMA ETKİNLİKLERİ (Ekim 2020-Şubat 2021)

Saha etkinliklerinin tamamlanmasının ardından “Yönetim ve Planlama” teması dışındaki sekiz planlama temasına ilişkin sekiz çalışma grubu kurulmuş, çalışma gruplarının Adalar’ın geleceğine yön vermesi düşünülen Strateji Belgesinin içeriğine yönelik girdi oluşturması hedeflenmiş ve içinde gönüllüler, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplumdan temsilciler, uzmanlar ve yerel halkın da olduğu kolektif bir çalışma yürütülmüştür. Çevrimiçi yöntemler kullanılarak föyler üzerinde çalışılmış, taslak strateji, eylem, proje, görüş ve öneriler oluşmuştur.  Bireysel, küçük gruplar halinde, sivil oluşum olarak, kamu kurumları olarak pek çok öneri gelmiştir.

19-23 Ekim haftası düzenlenen çevrimiçi toplantılar ile öneri strateji ve eylemler üzerinde hep beraber tartışılarak, çalışma olgunlaştırılmış, belli bir aşamaya getirilmiş, toplantı katılımcıları olumlu ve olumsuz görüşlerini dile getirmiştir.

23 Ekimden itibaren hem gelen talepler doğrultusunda yerel sivil oluşumlarla görüşmeler ve fikir alışverişi devam etmiş hem de öneri olarak gelen strateji-eylem-projelerin olası muhatapları olan kamu kurumları ile gerçekleştirilen toplantılarla bu eylemlere yönelik fikirleri alınmıştır ve hala bu süreç devam etmektedir.

Taslak strateji belgesi üzerindeki çalışmalar tamamlanarak 8 Aralık 2020’de kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kurumlara ayrıca resmi yazı ile iletilerek her bir kurumun kendi sorumluluk ve yetki konularını dikkate alarak taslak stratejileri ve eylemleri değerlendirmesi hedeflenmiştir. Kurumlardan, sivil toplum kurumlarından ve ilgili kişilerden geri bildirimler gelmeye devam etmektedir. Eylemler bazında kurumlarla toplantılar düzenlenmeye devam etmektedir.

8 Aralık’tan sonra ayrıca koordinasyon, işbirliği ve geri bildirim almak amacıyla Vizyon 2050 uzmanları ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiş, analitik etütlere yönelik çalışmalar devam etmiş,  yüzyüze hane halkı, işletme, ziyaretçi ve yerel halk kamuoyu yoklama anketleri yapılmış, daha sonra katılımı genişletmek için bu anketlerin bir kısmı çevrimiçi olarak da devam etmiştir.

Çevrimiçi anket çalışmalarının Şubat ortasına kadar devam etmesi planlanmaktadır. Ayrıca Adalar İlçesinde İBB Adalar Temsilciliği kurulmuş, Müdürlüğü temsilen 1 kişi burada görevlendirilmiştir. Nazım plana yönelik çalışmalar da hız kazanmıştır.

Ocak ayı içinde yerel sivil oluşumlarla taslak strateji belgesini değerlendirmeye yönelik odak grup toplantıları yapılmış, kamu kurumlarının strateji belgesine yönelik görüşlerinin toplanması işine devam edilmiş ve gelen tüm görüş ve önerilere yönelik değerlendirme çalışmaları başlamıştır.

Şubat ayında Adalar Kent Konseyi ile bir toplantı, İBB Birimleri ile toplantılar, yerel turizm ve yeme-içme işletmeleriyle sektör toplantıları planlanmakta, anketlerin değerlendirilmesi ve sunulması düşünülmekte ve ay sonunda da geniş katılımlı bir “Vizyon Çerçevesi Değerlendirme Toplantısı” organize edilmektedir.

Bundan sonraki süreçte, mutabık kaldığımız konular dışında taslak strateji belgesindeki çatışmalı ve tartışmalı konular da belirlenerek, karar oluşturmaya yönelik etkinliklerin nazım plan ölçeğine inerek devam etmesi ve bu etkinliklerin ortak kararlar alma ve uzlaşma sağlaya yönelik çalışmalar içermesi, bu aşamada aynı zamanda ortak karar verilen strateji, eylem ve projelerden mekanla ilişkilendirilebilecek olanların ilişkilendirilmesi ve bu sürecin nazım planın oluşumuna katkı sağlanması beklenmektedir.

Strateji Belgesine yönelik revizyonlar gerçekleştirilerek nazım plana yönelik toplantılarda yapıldıktan sonra hem strateji belgesinin hem de nazım planın Nisan başında Meclise sunulması planlanmaktadır.

One response to “Adalar İlçesi Taslak Strateji Belgesi ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ”

  1. Sonuc olarak haz?rlanan taslag?n plan? yonlendirme niteligi ac?s?ndan stratejik bir belge niteliginde olmad?g? ve plan-proje iliskilerine dayanan bir planlama yaklas?m?n?n onumuzdeki donemde naz?m plan? engelleyecek bir surece evrilebilecegi vurgulanm?st?r. IBB’nin ornek yaratmak gibi bir yaklas?mla gelisiguzel projeler ve eylemler gerceklestirmek yerine, Adalar daki dogal ve kentsel yasam? koruma yaklas?m?yla hareket etmesi istendi. Taslak Strateji Belgesi, tum kamu kurumlar?na yol gosteren bir metin olacag? icin ilke kararlar?n?n celiskiye yol acmayacak sekilde net olarak ifade edilmesi gerektigi, Adalar’?n korunmas? icin IBB’nin tum kamu kurumlar? nezdinde bir otorite olarak inisiyatif almas? gerektigi, belgede oncelikle net korumac? ilkelerin (

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir