#AdaletNöbeti Heybeliada Sanatoryumu tartışmalarına sessiz kalmadı

#AdaletNöbeti Heybeliada Sanatoryumu tartışmalarına sessiz kalmadı

#AdaletNöbeti Heybeliada Sanatoryumu tartışmalarına sessiz kalmadı

HEYBELİADA SANATORYUMU: ADALET NÖBETİ & ADALAR KENT KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI

Heybeliada Sanatoryumu için, 25 Eylül 2020’de Kent konseyinde önemli bir buluşma gerçekleşti. Türkiye’nin her noktasında adalet ve vicdan nöbeti gerçekleştiren Adalet Nöbeti’ne mensup avukatlar sanatoryum için Adalar Kent Konseyinde bir araya geldi. Birçok hukuk kurumunu ve hukukçu gruplarını içinde barındıran Adalet Nöbeti ile Kent Konseyinin buluşmasına istisnai çalışmalara ima atan Tıp Tarihçisi Doç. .Dr. Fatih Artvinli de katıldı. İstanbul Barosu Başkan Adayı Avukat Gökhan Ahi, kadın hakları alanındaki çalışmaları ile tanınan Rukiye Leyla Süren, Avukat Kemal Aytaç, Avukat Efkan Bolaç,  Adalı Avukatlar Oktay Hududi ve Hıdır Delipınar, Aktivist Avukat Nevin Güney İnce, Dr. Av. Nurhan Demirhan, çevreci aktivist Avukat Binnur Tanrıverdi, Avukat Damla Atalay, gazeteci yazar Musa Ağacık, HDP Adalar İlçe Başkanı Mehmet Taha Deniz, Kent Konseyi Hukuk Çalışma Grubu Koordinatörlerinden Avukat İnci İşbulur ve Avukat İbrahim Aycan, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Şebnem Ahi, adalı avukatlar, STK temsilcileri katıldı. Toplantıda Adalar Kent Konseyi Başkanı İskender Özturanlı da bir konuşma yaptı.

Toplantının ardından Adalet Nöbeti avukatları basın açıklaması yaptı.

TOPLANTI NOTLARI
İskender Özturanlı Adalar Kent Konseyi Başkanı

Değerli hukukçu dostlarımız, İstanbul Barosunun değerli temsilcilerine, ülkenin her yanında Adaleti korumak, kollamak adına büyük bir çalışması olan Adalet Nöbeti grubunun değerli temsilcilerine öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Buradaki değerlendirme toplantısına hem Sanatoryumun tarihi, kültürel ve insani önemini hem de bugüne dek olup bitenlerin bir değerlendirmesi ışığında, buranın toplum sağlığı, bilim ve araştırma amaçlı bir yapı ve tesis olarak korunması kritik önemdedir. Bizler Adalıların inisiyatifini yansıtan bir kent konseyiyiz Adalıların düşünceleri ve duyguları böyledir, bunun tarihsel, insani ve hukuksal destekle korunması ve anlamına amacına uygun bir şeklide bu salgın günlerinde sağlığımızın en önemli şey olduğu bu günlerde, bu amaçla yeniden hayat bulacağına inanıyoruz, geçmişi geleceği olan bir anıtsal yapı ile karşı karşıyayız, yaşamak ve yaşatmak zorunda olduğu değerler var burada.  Bu aynı zamanda bir yaşam dinamiğinin de sağlanması demek. Hoş geldiniz desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı ve doğru talep ve hak arama adına burada olan herkese teşekkürler.

Doç .Dr. Fatih Artvinli / Tıp Tarihçisi

Kurumlar arası devirlerin ne şekilde olduğunun araştırılması gerekiyor. Devlette kurumsal arası devir şartlarının ve sözleşmelerinin takibi gerekiyor. Sözleşme şartlarının yerine getirilip getirilmediğinin teknik çalışma yapılarak takibi gerekir. Devlet kurumları hukuka ve idari işlem standartlarına uygun davranmaya zorlanmalıdır. Kamu ile de paylaşılarak şeffaf bir mücadele yapılmalıdır. Sanatoryum binalarının hepsi aynı şekilde korunmalı, çamlık korunmalı, yeni yapılacak bina olursa eski binaların yapısına dizayn edilmelidir.  Bu binalar 20 yıllık iklim raporları hazırlanarak, analiz edilerek sırf sağlık hizmeti verilmek için bu iş için yapılmıştır. Başka amaçla kullanılamaz. Tam anlamıyla amaca uygun yapılmış binalardır bunlar. Heybeliada Sanatoryumu ile ilgili 1930’lu 40’lı yıllarda yazılmış bilgi, belge kitap ve dokümanlar var, ben hukukçulara bu anlamada hizmeti vermeye hazırım.

Hasta dosyaları bir depoda çürümeye terk edilmiş durumda. Verem Savaş Derneğindeki arkadaşlara da haber verdim. Yanmış binanın alt katında bütün malzemeler duruyor. Laboratuvar malzemeleri çürümeye terk edilmiş durumda duruyor. Bunlar kültürel hazineye ihanettir. Erken cumhuriyet dönemindeki tüm görselleri bir arya getirmeliyiz. Ayrıca binaların eski isimlerinin yeniden kazanılması kent bilinci bakımından çok önemlidir.

Avukat Nevin Güney İnce

Benim babam da sanatoryumda yattı, havası ile her şeyi ile tertemiz güzel bir tesis idi. Oraya giren herkes iyileşip çıkıyordu. Aslına uygun şekilde yeniden çalışmasını istiyoruz.

Yaman İrepoğlu/ Mimar / Kent Konseyi İmar Çalışma Grubu Koordinatörü

Kadastral durumlar, devirler, tapular araştırılmalıdır. Ben tarihi eser restorasyonunda uzmanım. Koruma kurullarına sunulabilecek bir dosyanın hazırlanması gerekiyor. Erenköy örneği bizim için bir şanstır. Bu konuyla ilgili olarak belediyeden talepte bulunarak gerekli evrakları talep etmeliyiz. Bir pano oluşturup herkesin görmesini sağlamalıyız.

Kültürel miras olarak kayıt edilmesi ve bu binaların restore edilerek ayağa kaldırılması gerekmektedir.

İyi bir proje yaratılmalı, bir yarışma yapılmalı ve dünyada ses getirecek bir yarışma yapılmalıdır. Finans yaratılmalı ve bu kurum yeniden ayağa kaldırılmalıdır. Bir oldu bitti olmaması için uyanık olmalıyız. Yassıada bize bir derstir. Orada bir turizm alanı yaratıldığını ve ruhsat alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Riski görmeliyiz.

Musa Ağacık / Gazeteci – Yazar

Belge üzerinden çalışmalı ve kamuoyunu ikna etmeliyiz. Ben askerliğimi Heybeliada’da yaptım, o dönemde hastane tam teşkilat çalışıyordu. Halk ikna edilmediği takdirde kamuoyunu ikna edemeyiz. Çok önemli konular konuşuldu. Heybeliada sanatoryumu Türkiye’nin hafızasıdır. Sanatoryum amacı dışında kullanılmamalıdır. Anayasanın 56. Maddesi, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve diğer evrense metinler üzerinden yürümeliyiz. Hep birlikte düşünmeli hem ulusal hem de uluslararası alanda yapılacak çalışmalarla toplumu ikna etmeyi başarmalı, argümanlar geliştirmeliyiz. BM bildirisinin ilgili maddeleri ile evrensel ölçekli insan haklarına dayanmalıyız. Dünya mirası olduğundan hareket ettiğimiz de toplum da harekete geçecektir ve sonuç alırız.

Gökhan Ahi / Avukat  

Hukukilik olsun, keyfilik olmasın diyoruz. Halkın isteği ve iradesini ortaya koymak önemlidir. Biz devletin ve kurumların keyfi davranışlarda bulunmamasını sağlamalıyız. Biz Heybeliada meselesini sosyal medyadan öğrendik. Sosyal medyanın bilgi kirliliği yaratmaması ve halkın düşüncelerinin de ortaya konulması gerekir. Dokümantasyon ve malzeme gerekir. İletişimin önemli olduğuna inanan bir kişiyim. Öncelikle iletişim kurulmalı. Bu konu küçük grupların içinde kalmamalı. Basının doğru şekilde bilgilendirilmesi gerekir. Popüler kültürde de yer alacak kısa belgeseller de çekilmelidir. Manipüle edilmiş bilgiler çok zararlıdır. İyi bir iletişim, iyi bir bilgilenme ve belgelendirme üzerinden ilerlenmelidir. Hukukçuların yapacağı işlerden önce halkın ve kamuoyunun desteği gereklidir. Yassıada’nın bu hale nasıl dönüştüğünü de incelemek gerekir. Orayı inceleyerek diğer adalar için de bir korku senaryosu geliştirmek gerekir.

Efkan Bolaç / Avukat

1993 yılında bir arkadaşım verem olmuştu. Önce Süreyyapaşa’ya sonra da Heybeliada’ya götürmüşlerdi. O dönemde hastane çok işler haldeydi. Ada halkı da mutsuz değildi. Demokrasi mücadelesi tamamen halkın ferasetine bırakılacak bir konu değildir. Heybelieda sadece orada yaşayanlara bırakılacak bir konu değildir. İstanbul’u da etkileyecek bir yapılaşma ve değişim olacağı için İstanbul’un da müdahil olması gerekir. Kentin hafızasını yok etmek isteyen ve elinden gelen her şeyi betona çeviren “inşaat ya rasulullah” diyenlere karşı bütün İstanbulluların müdahil olması gerekir. Demokrasi mücadelesi anayasal bir düzen ister. Yaşam hakkı ve sağlıklı çevrede olma hakkı anayasal bir haktır. Kent hafızası ile ilgili olarak Gezi’de insanlar “yeter” dedi ve engellendi. Bir arada olursak ve birlikte hareket edersek başarırız. Koruyucu yolları izlemeliyiz. Mahkemeler sorunları çözmeyebilir. Bu sebeple bizim anayasal düzeni koruyacak herhangi bir şekilde bizi koruyacak yolları bulmalıyız. Toplumsal duyarlılık gerekiyor. Burası bir hafıza merkezidir. Hafıza merkezlerimizi korumamız gerekir. Hafızalarımızı da tazelememiz gerekiyor. Çok net ve daha rahat hareket edebiliriz. İstanbul ve gerekirse tüm Türkiye bu olaya müdahil olmalıdır. Bunu sağlamalıyız. Anayasanın 56. maddesi devlete yurttaşları sağlıklı bir çevrede yaşatma ödevi yüklemiştir. Sağlıklı bir çevrede yaşatmak devletin temel bir görevidir. Ancak devleti buna yöneltecek olan da yurttaşın direnme hakkıdır.

Sebeplerini ve dayanaklarını yaratmak, neyi istediğimizi, nasıl istediğimizi ispatlamak zorundayız. İkna etmeliyiz ve kamuoyu yaratmalıyız. İktidarı mahkemeler durduramıyor ama kamuoyu durduruyor, kamuoyu yoklamaları sürekli yapılıyor ve kamuoyunu ciddiye alıyorlar.  Kamuoyu yaratarak ilerlemeli, koşulları ve argümanları üreterek ilerlemeliyiz. Belgelerle tartışarak neler yapılabileceğini gösterebilecek şeyler yaparak sorunu aşmalıyız. Amaç birlikteliği sağlamalı, niyetlerimizde ve işbirliğinde sürekliliği becermeliyiz.

Kemal Aytaç / Avukat

Adalet Nöbeti sanatoryum konusu da oluşan duyarlılığı tahkim etmek amacıyla buradadır. Desteklerimizi sunmak için buraya geldik. Biz avukatız, biz işin hukuki kısmına destek olacağız.

Mehmet Taha Deniz / HDP İlçe Başkanı

Muhatabımızı bilmeliyiz. Bir inisiyatif ya da bir yapı kurup onun üzerinden Milli Emlak’a başvurarak talepte bulunmalıyız. Bu talep mutlaka yapılmalı. Altını doldurarak yapmalıyız. Benim önerim bir fakülte ile bağlantılı olarak bir üniversiteye bağlı olarak bir araştırma enstitüsü yapılarak çalışma yapılmalıdır. Dilekçe vererek başlamalıyız. Meşru zeminde çaba göstermeliyiz.

Damla Atalay / Avukat / Sol Parti

Yöneticisi olduğum parti ve sivil toplum örgütleri adına buradayım. Konuyu yakından takip etmekteyiz. Buradaki notları temsilcisi olduğum kurumlara ileteceğim. Kent Konseyinin yanında olduğumuzu deklare ediyoruz. Çevre davalarında verdiğimiz tüm desteği Adalar Kent Konseyine de vermeye hazırız.

Rukiye Leyla Süren / Avukat

Bugüne kadar kıyı kanunundan tutun kamulaştırma konularına ve çevre davalarına uzanan bir yelpazede deneyimlerim oldu. Deneyimlerim nedeniyle buradayım ve burada olmak istedim özellikle. Bir kültür mirası sadece orada yaşayanlara ait değildir. Aksi halde Ortadoğu’daki savaşlar nedeniyle ortaya çıkan kültür tahribatına hepimiz ses çıkarmazdık. Heybeliada halkına, burasının sadece onlara ait olmadığını ancak burada yapılacak faaliyetin de Heybeliada’ya faydalı olacağını anlatmamız gerekmektedir. Çevre ve Kent hukukunu muhafaza etmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız.

 İbrahim Aycan / Avukat

Üstümüze üstümüze gelen beton yığınlarına ve beton medeniyetsizliğine karşı kentin ve çevrenin hukukunu korumak hepimizin görevidir. Muhtemel çevre tahribatına engel olmak için gereken hukuki adımlar atılmalıdır. Kültürel ve tarihi mirası korumamız, ormanın yok edilmesine ve bu alanın ranta açılasına mani olmamız gerekiyor. Heybeliada Sanatoryumunun aslına uygun şekilde bir bilimsel araştırma merkezi olarak tekrar faaliyete geçirilmesini talep etmemiz gerekmektedir.

One response to “#AdaletNöbeti Heybeliada Sanatoryumu tartışmalarına sessiz kalmadı”

  1. […] Derneğinin katılımıyla bölgeye inceleme ziyaretinde bulunmuştur.  Keza etkin avukatlar grubu “Adalet nöbeti” katılımcılarıyla konunun hukuksal ve idari statüsünün yeniden derlendiği ve yol haritasının hukuksal boyutunun […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir