Eğitimde eşit fırsat: Bir bilgisayar da sen hediye et

Eğitimde eşit fırsat: Bir bilgisayar da sen hediye et

“Eğitimde eşit fırsat: Bir bilgisayar da sen hediye et” Kampanyası Başlıyor

Adalar Kent Konseyi, 22 Eylül tarihinden itibaren dijital erişime ve bilgisayar erişimine ulaşamayan aileler ve öğrenciler için belirli standartlar içinde olmak şartıyla kullanılmış veya yeni  bilgisayar, (Laptop veya masaüstü) kampanyası başlatmıştır.

Pandemi döneminde uzaktan eğitim gerek devlet okulları ile özel okullar arasında gerekse, bireyler ve aileler arasında fırsat ve gelir eşitsizliğini hem üretiyor hem de arttırıyor.

Adalar ilçesi, mesafesindeki zorluktan altyapıdaki problemlere ve gelir kompozisyonundaki uçurumlara dek eğitimde fırsat eşitsizliğinin en yoğun yaşandığı bölgelerden birisi.

Adalar Kent Konseyi, 22 Eylül tarihinden itibaren ülke genelinde veya Adalar’da kullanılmış, yeni ya da ikinci el tedariği yapılmak suretiyle bu eşitsizliği gidermek adına, “Eğitimde eşit fırsat: Bir bilgisayar da sen hediye et” kampanyası başlayacaktır. Toplanacak olan bilgisayarların standardizasyonları ve özellikleri ayrıca duyurulacaktır.

Gerek bireysel gerek EBA’lara dağıtılmak üzere bilgisayarların hakkaniyetli dağıtımı için okullarla ve idarecilerle geçtiğimiz hafta görüşmeler yapılmıştır. Hediye edilecek bilgisayarların standartları ve olması gereken minimum özellikler tanıtım metninde ayrıca belirtilecektir.

Bilindiği gibi Kent Konseyleri nakdi yardım toplayamamakta buna mukabil ayni destek organizasyonu ile topluma faydalı kampanyalar yürütebilmektedir. Bu yetki Konseyleri bağlayan 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 76’ıncı maddesinde tanımlanan “sosyal yardımlaşma ve dayanışma,” gerekçesi ve görev tanımı uyarınca yapılacaktır.

Detayları ve görselleri Adalar halkı ve ulusal kamuoyu ile paylaşılacak olan kampanyamız 22 Eylül 2020 tarihinde saat 14:00’de yapılacak duyuruyla birlikte başlayacaktır.  Bu kampanyada ilk bilgisayar hediyesi Kent Konseyi başkanı İskender Özturanlı tarafından yapılacaktır.

Teknik standardizasyon ve eğitime uygunluğu konusunda Kent Konseyinde bir komite kurulmuş olup bu komite kampanya boyunca sorumlu olacak ve kampanya için gereken görüşmeleri sürdürecektir.

Hediye bilgisayarlar Kent Konseyi ofisinde toplandıktan sonra öğretmenler ve idarecilerden oluşmuş danışma kurulu tarafından adaletli ve hakça dağıtımı sağlanacaktır.

Süreç adaletli, hakkaniyetli ve şeffaf bir şekilde yürütülecek, kamuoyu aşama aşama bilgilendirilecektir.

Kampanya Komitesi

İskender Özturanlı – Başkan
Süleyman Durmuş  – Yürütme Kurulu Üyesi
Ayşegül Sağlam KK Yürütme Kurulu Üyesi
Hovsep Özacar –  Genel Sekreter
Kenan Yakut – KK Dijitalleşme Grup başkanı
İbrahim Aycan – KK Hukuk Grubu Başkanı
Kamer Alyanakyan – KK Ulaşım Grup Başkanı
Engin Çiğdem – Yazılımcı
Krikor Turutyan –  Donanım Uzmanı, Programcı