27 Ağustos 2020 Tarihli Genel Kurul Kararları

27 Ağustos 2020 Tarihli Genel Kurul Kararları

27 Ağustos 2020 Tarihli Genel Kurul Kararları

  

  1. Saygı duruşu ile yapılan açılışın ardından Gündem okundu, Yürütme Kurulunun günden değişikliği önerisi okundu ve oybirliği ile yeni gündem kabul edildi.

  1. Kent Konseyi Başkanı İskender Özturanlı , 29 Şubat 2020 tarihinde toplanan ilk olağan birleştirilmiş Genel Kurulun katılımın az olması nedeni ile hazirunun oyları ile 28 mart 2020 tarihine ertelendiğini hatırlattı. Ancak, Mart ayında COVID 19 salgını tedbirleri arasında tüm toplantı, kongre ve benzeri etkinlikler yasaklanmış olduğundan belirlenen tarihte Genel Kurulun yapılamadığını ve İçişleri Bakanlığının alınan tedbirler nedeni ile yapılamayan tüm toplantıların 1-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılması kararı üzerine Kent Konseyi Yürütme Kurulunun Genel Kurul çağrısını yaptığını açıkladı.

  1. Kent Konseyinin seçilmesinden itibaren yaptığı faaliyetler okundu.

  1. Çalışma Grupları ve faaliyetleri konusunda bilgi verildi ve genel kurul delegelerine, Çalışma Gruplarına, hazırlıkları yapılan Gençlik ve Kadın Meclislerine katılma daveti yapıldı.

  1. Delegelere dağıtılan ve web sitesinde duyurulan taslak Adalar Kent Konseyi Yönergesi ve Burgazada Mahalle Meclisi Yönergesinin görüşmelerine geçildi. Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilen Burgazada Mahalle Meclisi Yönergesi Genel Kurulda oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

  1. Taslak Adalar Kent Konseyi Yönergesi’nin delegeler tarafından incelenmesi için yeterince süre bulunmadığı gerekçesi ile Yönergenin, Ekim ayında tek gündem maddesi ile yapılacak bir Genel Kurulda karara bağlanması önerisi oy birliği ile kabul edildi. Tarihin belirlenmesi konusunda COVID 19 süreci nedeni ile Yürütme Kuruluna yetki verildi.

  1. Yönerge ile ilgili önerilerin Kent Konseyi Web sitesi blog’una yazılmasına ve Eylül sonuna kadar gönderilecek önerilerin değerlendirilerek yeni Yönerge taslağının hazırlanmasına karar verildi.

  1. İlan edilen gündemde yer alan 5,6,ve 7 inci maddeler faaliyetlerin açıklanması ve Çalışma Grupları maddelerinde açıklandığı için Genel Kurul sonlandırıldı.