1.Adalar Forumu Toplantı Notları ve Sonuçları

1.Adalar Forumu Toplantı Notları ve Sonuçları

ADALAR KENT KONSEYİ

1.Adalar Forumu Toplantı Notları ve Sonuçları

12 Temmuz Pazar günü, saat 16:30’da, ilki yapılan ve önümüzdeki süreçte Adalar Kent Konseyince geleneksel hale getirilecek olan Adalar Forumu’nun birincisi Çelik Gülersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Adalar Kent Konseyi bu süreçte, Adalar ve Adalar’ın geleceği için alınan her türlü kararın bu şekilde alınmasından rahatsızdır.

Konsey, Adalıların düşünce ve duygularını önemsemeksizin, Adalar’ın tarihi, insani dokusuna, yaşam akışına uymayan kararların alınması, emrivaki ile gelen düzenlemelere karşı, Adalıların doğrudan katılımı ile birlikte, sonuç ve çözüm üreten öneriler, çalışmalar ve etkinlikler düzenlemenin acil önemde olduğunu düşünmektedir.

Birlikte düşünülen, birlikte kararlaştırılan ve birlikte yürünen bu süreçte; etkin bir katılım  önyargısız öneriler, alternatif modellerin geliştirilmesi, müşterek emek, uzlaşma ve duygudaşlık adına, Forumların ve diğer katılım süreçlerinin değeri bugün her zamankinden daha fazladır.

 İlk kez, Adalardaki bütün paydaşlarımızın, Siyasi toplumun ve sivil toplumun, Adalı bireylerin hep birlikte uzlaşacakları bir büyük birlikteliğin, kamuoyunda, karar merkezlerinde etkili olacağını biliyor ve bu konuda yasal haklarımızla birlikte, bu konuların etkili takipçisi olacağımızı ve ısrar edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

İskender Özturanlı:

Adalar Kent Konseyi olarak Adalar genelinde bütün bir toplumla birlikte hareket etmek, bu güzel ilçemizin sorunlarını elitist bir şekilde değil bütün toplumla ve hemşehrilerimizle birlikte oluşturmak istiyoruz.

Bu süreçte,  yeterli katılımı ve herkesin konuşmasını sağlarsak, bütün bu oluşumu bir konsey çalışması olarak hakkını vereceğimiz bağımsız bir konsey olma aşmasını tamamlayıp, hakkını vereceğimiz bir süreç olarak değerlendiriyoruz.

Heliport projesine ilişkin olarak, denizin doldurulması ve pist yapılmasına ilişkin olarak herkesin konuşmasını ve fikirlerini paylaşmasını sağlamak istiyoruz.

Adaların imarı üzerine tepeden inme, sürpriz ve birilerine imtiyaz sağlayacak müdahaleler istemiyoruz.

Konseyin Heliport hakkında bir açıklaması oldu. Bu açıklama üzerinde de fikirlerinizi rica ederiz. Bu çerçevede yürütme kurulu üyemiz Neşe Hanım açıklama metnimizi yeniden okuyacak ve sonra da İmar grubu koordinatörümüz yüksek mimar Yaman İrepoğlu bilgilendirici açıklamalarda bulunacak.

Neşe Erdilek

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından imar izni verilmesi üzerine tepeden inme şekilde verilen karar tek yanlı ve kimseden habersiz alınmıştır. Bu plan ve imar olayına hepimiz karşı çıkıyoruz. Adalar Kent Konseyi bu rant projesine kesin olarak karşı olduğunu açıklamıştır. Kıyı şeridine de zarar verecektir. Yasalara ve Anayasaya aykırıdır. Dolgu iskeleleri ekolojik dengeye zarar verecektir. Bu hususlardaki detaylı açıklamamızı okumanızı rica ederiz.

Yaman İrepoğlu:

Adalar plansızdır. İmar planı yoktur. Yeni plan sürecini takip etmekte iken pat diye yeni bir olayla karşılaştık. Önemli bir hususu vurgulamak isterim; bu plan çalışmasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca önerilmesi Adalar’a farklı bir müdahalenin ilk adımı olarak manidardır. Tepeden inme ve adrese teslim bir planlama çalışmasının kimsenin haberi olmaksızın yapılması, dayatma ile böyle bir işlem yapılması büyük bir tehlike ve riske işaret etmektedir.

Bu plan, afet durumunda da hiçbir fayda sağlamayacaktır. Hiçbir maksada hizmet etmeyecektir. Adada alternatif düzenlemeler ve halka faydalı işler planlanması gerekirken hiç gereksiz bir helikopter pisti yapılması; pistin konumu rüzgâr, meskûn mahallere yakınlık ve depremsellik açısından oldukça sakıncalıdır.

 Üstelik adada helikopter kullanım alanı da mevcuttur. İniş kalkış yapacak helikopter pisti zaten bulunmaktadır.

Şeref Sönmez:

Adalar Belediyesinden emekliyim. 16 yıl çalıştım. Maltepe iskelesinin yapılmasında büyük emeklerim vardır. Zamanında, Coşkun bey zamanında Belediyenin önündeki iskelenin önünün doldurularak, kayalarla doldurularak helikopter pisti yapılmasını ben önermiştim. Oradaki iskelenin taşıma gücü 35 tonu bile geçmektedir. Olay sonra değişti, motorlara ve belediyeye hizmet eder hale geldi. Daha sonra başka yere yapılan heliport pisti de atıl kaldı, çalıştırılmadı. İlle bir heliport yapılacaksa belediyenin önüne daha önce yapılan alanın bu işe tahsis edilmesini öneriyorum. Sözde ulaşımı artıracaksan İDO’yu neden kapattın? Kişiye değil halka hizmet edilecekse belediyenin önündeki alanın ön kısmının helikopterlere hizmet etmek için kullanılmasının önerilmesini istiyorum. Elimizde mevcut bir yer varken başka yerin yapılmasının farklı amaçlar taşındığını düşünüyorum. mevcut iskele ucunun HELIPORT OLARAK KULLANILMASI GEREKMEKTEDİR.

Ali Erkurt

Konumuz bir pistin yapılıp yapılmaması değil. Konumuz bu olayın Mimar Yaman Bey’in de dediği gibi asıl böyle kararların işaret fişeği olmasıdır. Adaların imar planı yok. 1/5000 planını yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesidir. Heliport konusu bugünün konusu değil yıllara dayalı bir plandır. Daha önce kaçak olarak yapılmaya başlanmış ve belediye tarafından durdurulmuştur, engellenmiştir. Daha önce verilmeyen izin imar değişikliği yoluyla yapılmaya çalışılmaktadır. Akdağ Turizm’e ait arazinin yanında bir tesis öngörülüyor ve bunu kamu yararı olarak sunuyorlar. Burada kamu yararı yoktur. Kıyı kenar çizgisi kuralına da aykırı bir plandır. Burada itiraz edilecek önemli konuları tartışalım. İtirazı kimler yapabilir? Kent Konseyi Yürütme Kurulu veya Genel Kurulu mutlaka bu konuya itiraz etmelidir. Sivil toplumun, derneklerin, Kent Konseyinin itiraz etmesi gerekir. Plan bütünlüğü söz konusu iken birilerinin kendi özel planlarını yapması kabul edilemez. Helikoptere ihtiyaç varsa imar bütünlüğü içinde yapılması gerekir. Kont Konseyi olarak çalışma yapılsın ancak kimlerin itiraz edeceğini ve konuyu nasıl takip edeceğini belirleyelim. Ranta hizmet etme ihtimali yüksektir. Çevreye ve tarihi değerlere büyük tahribat vereceği için kesinlikle itiraz edilmesi gerekmektedir.

Heliport da olabilir havaalanı da olabilir, önemli olan yöntemdir. Buradaki olumsuz olan şey dayatma ve yapılma şeklidir. Dirençli olmamız gerekir. Yanlış yöntemlerle tepeden inme hareketlere karşı çıkmalıyız Adayı nasıl koruyacağımıza hep birlikte karar vermeliyiz.

Biz nasıl birlikte bu işleri yapabiliriz onu tartışalım. Pistin halkla ve adayla ilgisi yok. Denizle ve havayla ilgisi var. Bunu anlatmamız gerekir.

İbrahim Aycan

Adlar Sivil Tolum Örgütlerinin ortak kalıcı çıkar ve duyarlılıklar konusunda birlikte hareket etmesi önemlidir. Adaların kültürel ve tarihi değerlerinin korunması bu anlamda herkesin ortak ve kalıcı çıkarıdır. Ortak akıl bulunmalı ve bu yönde hareket edilmelidir. Herkesin kaşı çıktığı önemli konularda hiçbir ses çıkmaması sivil toplumun ve adalıların birlikte hareket edememesinden kaynaklanıyor. Bu sorunun çözülmesi gerekir. Problemlerin çözümünü sadece hukukta aramak hatalı olacaktır. Hukuktan önce yerelde gerekli hassasiyetin ve çözüm yolundaki aksiyonun gerek yerel idare bazında gerekse diğer merciler nezdinde gösterilmesi gerekir, kitlesel hareket önemlidir, aksi halde hukuk çözüm üretmeyecektir.  Adada yaşayan her bireyin kendi yaşamını doğrudan ilgilendiren konularda tüm kamu birimleri nezdinde öncelikle dilekçe ve şikâyet hakkını kullanması gerekir.  Şikâyet edilen konuları bir davaya havale etmek kolaycılıktır. Yerel yönetim ve yerinden yönetim ilkelerinin harekete geçirilmesi için sivil toplum refleksinin mutlaka sergilenmesi gerekir.

Musa Kazım Biçer

Kent Konseyi entelektüel brikimi birleştirerek ilçe belediyesini yönlendiren bir kurul olarak tasarlanmıştır. Demokratik kitle örgütü olarak yönlendirici olmalıdır. Herkes burada düşüncelerini ifade etmelidir.

Örgütlü toplumun karşısında kimse duramaz. Örgütlenmemiz gerekir.

Ali İhsan Nergis

Kent Konseyine teşekkür ederim bu toplantı için. Bu böyle kalmamalıdır.  Kent Konseyinin müdahil olması gerekir. Belediyeye de yardımcı olması gerekir. Belediyenin avukatlarından yararlanması lazımdır.

Adada yalnızca helikopter projesi sorunu yok. Sahiller tamamen kapatılmış durumda. Halk deniz kenarına ayağını bile sokamıyor. Bütün yolların altı kapalı. Hangarlar yapılmış parsellenmiş ve sahile inmek mümkün değil. Benim sokağımın davamı direk plaja gidiyor. Mimozalı sokaktan denize gitmek mümkün değil. Belediye benimle dalga geçti, ilgilenmedi 2017 yılında. Denize ulaşamıyoruz.

Mimozalı sokağın deniz kıyısındaki köşk inşaatını, 2017 yılında Anıtlar 5.Kısımın Sirkecideki Büyük Postanenin yakınındaki bürosuna bizzat giderek ve e-mail ile resimleri de ekleyerek şikayet ettim. Buna karşılık yolun yaklaşık 1.5 metresini de arazilerine katarak iki metre yüksekliğinde beton kalıp duvarla yolu daralttıkları yetmiyormuş gibi denizin görüntüsünü de halka kapattılar.

Şikayet ettim ama bir sonuç alamadım, sahillerin işgali ile ilgili çalışma yapılması gerekir. Maden kısmındaki halk denize giremiyor. Deniz kıyısının halka açılması gerekir. Önüne gelen iskele yapmış denize doğru çıkma yapmış. Bu sokağın sonundan halkımız denize girerdi. Şimdi diğer parsel sahipleri de aynı istikamete çekerlerse ne olur?

Hamiyet Asan

Önümüzdeki haftanın konusunu kıyı çizgisindeki tellerin ve engellerin kaldırılması olarak belirlemek gerekir. Sürekli bu sürprizlere karşı hukukçulardan hizmet alalım. Sahillerin tellerle kaplı olması önemli bir konu. Kişisel çabalardan ziyade bir danışma kurulu kurulmalı. Yüzlerce binlerce imzaya nasıl ulaşılabilir bunu tartışalım. Demir teller dekoratif değildir. CİMER’e yazmak sonuç vermiyor. Tellerle çevrili sahil yolları konusu ile heliport konusu bağlantılıdır. Bu iki konu bir arada görüşülebilir. Bir Danışma Komitesi olmasını özellikle vurguladım. Ada halkının karşı çıktığı bu konularla ilgili daha çabuk ve kitlesel hareket etmek için yol yordam belirlemek için bu komite yararlı olacaktır.

Zeki Sagay:

Ben üçüncü senemi dolduruyorum, yaz-kış adadayım. Gözlemim şu; ciddi bir planın kademe kademe hayata geçtiğini görüyoruz. Bizim ne kadar birlik olabileceğimizi test ettikleri süreçler yaşıyoruz. Fayton konusunda birlikte olup olamayacağınızı test ettiler.  Heliport projesi ile yeni bir test süreci yaşıyoruz. Bu süreçler devam edecektir, ta ki biz birlikte olana, birlikte hareket edene kadar. Konsey bünyesinde bir bütün olarak hareket etmek gerekmektedir. İşi Kent Konseyine havale edip kurtulmayalım, sürecin aktif bir üyesi ve parçası olalım. Yeni sürprizler görmeyelim. Unutmayalım ki birlikte davrandığımızda ancak kendi yaşam alanımıza sahip çıkabiliriz.

Bir projeden bahsetmek istiyorum. Bir mobil uygulama açıklayacaklar. Ortak bir çalışma olarak, adalıların buluşacağı bir forum oluşacak. Bu konuda daha detaylı bilgileri paylaşacağız.

Ali Mengü Şeker

Bu proje belki Yassıada projesi ile başlamış da olabilir. Yassıada’nın üzerine bu kadar maddi manevi manada doğa ve tarih tahrip edilerek bu kadar büyük bir para niçin yatırıldı? Bu sorunun cevabını bulamadım. Demek ki birileri bir plan yaptı ve devamı geliyor sanıyorum, sürprizlere hazır olalım.

Burada atılmış bir adım var.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının attığı adımlar var. Hukuken ve sivil toplum olarak harekete geçmek ve hukukçulardan destek almak gerekir Bu konuda bir yol haritası çizmek gerekir.

Birçoğumuz biliyor ya da bilmiyor, İBB şu anda bir plan imar planı çalışması yapıyor. Ve iddiası da şu: Biz bu işi sizlerin katılımı ile yapacağız, diyorlar. Bir takım yöntemler öneriyorlar. İyiniyetli bürokrat ve teknik elemanlarla buradaki çalışanlar, çalışan gönüllüler bir araya gelerek ne yaparsa yapsınlar başkalarının, birilerinin dediği oluyor maalesef. Planlama grubunun çalışmalarından haberi olmayanlar varsa; önümüzdeki günlerde bunlar tekrar canlanacak, pandemi döneminde sönümlenmişti biliyorsunuz. Adalının fikrini almak değil katılımını sağlamak önemlidir.

Adayla ilgili her konuda forumlar ve ortak akıl toplantıları devam etmelidir. Biz ortak çalışmaya devam etmeliyiz mutlaka.

Genco Erkan Doğan:

Burada 10 milyon civarında bir yatırım var, yıkılan ama yarım kalan bir para var ortada. Acaba adaya istihdam olarak faydası olabilir mi düşünelim. Bütün katılımcı arkadaşlar heliporta muhalefet ederek hep karşı çıktı. Bende tersi bir bakış açısıyla olaya yaklaşmak mümkün mü dedim. Ne de olsa 100 milyon dolar yatırım yapılmış ama bugüne kadarda bir türlü inşaatı engellenememiş ve gelinen noktada inşaat bitmiş ve iskanını almış bir yer dedim. Açılması halinde Adalara bundan sonra katma değer katıp yaklaşık 100, 150 kişiye istihdam sağlama imkanı olan bir yer olabilir, bir de bu açıdan bakmak gerekir. Ek olarak, Seforoğlu’nun amacına hizmet edeceğini de varsayıyorsak kaliteli ve kültürü yüksek zengin insanların eskisi gibi adaya gelmesini de sağlayabilir.  (Şeref Sönmez itiraz etti: İlle de itiraz etmek yerine alternatifini söyleyelim, arkadaş oraya yapma işte hazır yer var oraya yap diyelim. Skorsky helikopterin bile ineceği, hastaları bile taşıyacağı bir alan zaten mevcut. Çözüm önerimiz hazır. Olaya bu şekilde yaklaşalım)

Kenan Yakut:

Konular sadece helikopter pisti değil. Heybeliada’da Sanatoryumun diyanet misafirhanesi olması konusu da çok önemli. Esas mesela sivil toplumun tek ses olmasıdır. Bu olmadığı zaman siyasiler daha rahat çalışıyorlar. Özellikle Kent Konseyi çevresinde birlikte davranma kültürü oluşur diye düşüyorum. Sivil toplumun, STK’ların adalarda bir araya gelip, çalışıp uzlaşamadığı sürece, şu ana kadar olduğu gibi ilçemize ilgili kararları siyasiler çok rahat bir biçimde almaya devam edeceklerdir. Adalı STK’lar, farklı gurup ve şahısların siyasilere-yöneticilere gidip çözüm arama amaçlı görüşmeleri; siyasilere, kendi istedikleri kararı alma konusunda rahatlık vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Adalar Kent Konseyi çalışma forumlarını güçlü uzlaşı ve talepler oluşturmak için iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

Zeki Coşkun

Önemli iki konu var: Birincisi burayla ilgili konularda burada yaşayanların dahlinin olmaması. Hukuki anlamda KISADEVRE yapılmaması. İkincisi de emrivaki ve oldu bitti yapılan konular var. Her konuda yasal ve idari konularda çalışma ve bilgi platformu oluşturulası gerekir. Hukuki anlamda neler yapılabilir, onların tartışılması gerekir. Helikopter pisti varken yeni bir pist yapılmasının abesliğinin ortaya konulması gerekiyor. Kamuoyu oluşturmak gerekiyor.

Korhan Gümüş

Kıyı kenar çizgisi ve kültürel yapı köklü şekilde değiştiriliyor. Dünya Kültür Mirası listesine girecek bir yer için bu tarz müdahaleler radikal değişiklik yapar ve hukuka aykırıdır.

Pist acil durumlar için yapılabilir. Mesela deprem alanı olarak kullanılır. Böyle bir dolgu alanının acil durum ve afet anında bir işe yaramayacağını biliyoruz. Bunu söylememiz gerekir. Acil durumlar için doğru yerde bir pistin açılmasının halka doğru bir şekilde açıklanması ve izah edilmesi gerekir.

Ayla Aydın

Buradaki arkadaşlara sesleniyorum, bizim yüreğimizi yakan şey olayın ranta yönelik olması değil sadece. Ekolojik dengenin bozulması yüreğimizi yakıyor. Ben 2 yıllık adalıyım. Adaya dışarıdan gelenler farklı bakıyor, adaya köprü ve yol yapsak, park yapsak şeklinde bakıyorlar olaya. Helikopter projesi güzel bir proje Sözen zamanında bile yapıldı. Beni üzen şey şu, ben heliporta bile karşıydım ama buradaki konuşmalarda heliport olacaksa bile oraya değil başka yere yapılsın deniliyor. Kent Konseyi çözüme yönelik kolaylaştırıcı olabilir, biz de bireysel katılımcı olabiliriz. Sanatçıların da katılacağı kamuoyuna güveniyorum. Sözen döneminden beri adanın yol problemini konuşuyoruz Kent Konseyi bize kolaylaştırıcı ve yol gösterici olmalıdır. Hepimiz çevremizi harekete geçirmeliyiz.

Derya Tolgay

Belki Şehir Plancıları Odasına ve Mimarlar Odasına belki hep beraber aktif STK’ları ekleyerek bir Yürütmeyi Durdurma Davası açmasını isteyebiliriz. Ben Şehir Plancıları Odasına ve Mimarlar Odasının dahil edilmesini istiyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kamu yararına mı çalışır? Yoksa özel şirketlere mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tamamı kentsel ve doğal sit alanı olan Prensadaları’ndan Büyükada’ya, DENİZİ DOLDURARAK helikopter pisti ve iskele yapma kararı almış.Yeri ise bir şirketin villalarının ve otelinin bulunduğu alan! Ortak kültürel ve doğal değerleri kamu yararı için korumak ve kollamak yerine neden özel bir şirketin alanını seçiyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?

Daha önce Seferoğlu Korusunu, Ada sakinlerinin haklı itirazlarını hiçe sayarak bir villa-otel alanına çeviren Akdağ Holding’in  (http://www.akdagtourism.com ) ticari iletmesinin kıyısı bu söz konusu yer.  http://www.princespalace.com/ 2015 senesinde heliport alanını projesine koymuş şirket. Üstelik şiddetli rüzgarlara, fırtınalar açık. Deprem ve tsunami risklerinin konuşulduğu tam da bu günlerde böyle bir proje; deprem mi yalan yoksa?

Büyükada’da zaten helikopter iniş alanı var ve hiç kullanılmıyor.

Telafisi mümkün olmayan kayıplardan korunmak ve Dünya Mirası  Prensadaları’nı kimliği ile, tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile gelecek kuşaklara bırakmak istiyorsak askıya çıkan projenin iptalinin istenmesi gerekiyor.

Adalıların kendi içine kapalı olması kötü bir durum. Sivil toplum içine kapanmış durumda. Katılımcılık önemli. Ben İstanbul’u da biliyorum. Buradaki ihlaller kadar başka yerde ihlal yok. Çok ciddi hukuk ihlali var. Adalılara karşı tavır nedendir anlamıyorum. Bitmiş bir İstanbul var ve oradaki bitmiş yaşamı buraya dikte etmeye çalışıyorlar. Bunlara karşı çıkmak istiyoruz. Ama karşı çıkacak herkesin bir suçu var. Hepimiz bir kuralı ihlal ediyoruz.

Nurzan Erden:

Çocukluğumdan beri Adalıyım. Çocukluğumda adada yazlıkçıydık. Sesimizi daha geniş kitlelere duyurabilmek için;

Heliportla ilgili yapılacak çalışmalarda sadece Adalarda ki STK’larla sınırlı kalınmaması gerektiğini, ilgili Sivil Toplum Örgütleri ve Kuruluşlarla iletişim içinde olmamız ve de Basında yer almamız gerektiğini düşünüyorum.

Mehmet Taha Deniz

Ben İstanbulluyum. Burası, Adalar SİT alnıdır. Burada yaşayanlar SİT alanı yaşam biçimini bilerek yaşamalı. Ben öyle yaşıyorum. Fakat arkadaşlar, saptama yapmak istediğim şey, sanki buranın SİT alanı değilmiş gibi konulara girilmesini yanlış buluyorum. Burası SİT alanıysa eğer liman tartışmasına da girilmez. Heliport projesi teklifi bile yapılamaz. Adalar Kent Konseyi tamamıyla eşgüdüm içinde çalışan bir organdır. Ve bizlerin sorunlarını birleştirip belediyeye aktarmak gibi işlevi var. Öncelikli görevi bu. Bir birlik sağlasın diye söylüyorum SİT alanında nasıl yaşanacağını veya neleri savunacağımızı bilmeliyiz. SİT alanı kavramı dışına çıkmamalıyız. Yapılmak istenenlerin neredeyse tamamı SİT alanı kuralını yıkmak üzere yapılan şeyler gibi geliyor bana. Yapılan ve önümüze gelen her konu SİT’i bozmak üzerine. Ortak yaşamımızı ve burayı tercih etmemizin nedeni de SİT alanı olması. Neden buraya geldik. Şehre yakın, deniz var, SİT alanı yani tarihi önemi var, dokunulması izne bağlı. Biz yanılsama içinde bırakılmamalıyız, önümüze bu yasayı koymalı ve ona göre düşünmeliyiz. Ayrıca, sunu da eklemeliyiz, istihdam sorununun ilkel/emek yoğun çözümü inşaat ise de SİT alanı tacizi bu çözüme katkı değil. Kapitalizm her yaratıcılığa kar sağlar, SİT alanında isler tarihi dokuyu ortaya çıkartmak için yapılır yani karlılık daha yüksektir. SİT alanı iş konusunda avantajdır. İstanbul’un taşı toprağı altın” denilmesinin sebebi herhalde bu olsa gerek.

Sonuç, Öneri ve Yol Haritamız

  1. Adalıların Heliport itirazı ile ilgili olarak, önümüzdeki hafta Kent konseyi çalışma grupları eşliğinde, Askı için itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve sunulması karara bağlandı.
  2. Bir sonraki Forum’un konusunun kıyı ve sahil işgali ve yangınlar olarak belirlenmiştir.
  3. İBB’nin hazırlamakta olduğu 1/5000’lik planların Adalar Kent Konseyi ve Adalıların etkin katılımı ile sürdürülmesi isteği gelmiş olup bu konuda görüşmeler sürdürülmüş, İBB İmar Müdürlüğü ve İstanbul Kent Konseyinin paydaş katılımıyla temmuz ayı sonunda yapılması için bağlayıcı karar alınmıştır. 12 Temmuz 2020

ADALAR KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir