Adalar Kent Konseyi’nin Covit19 ile İlgili Duyurusu

Adalar Kent Konseyi’nin Covit19 ile İlgili Duyurusu

Değerli Adalıların Dikkatine

İstanbul Valiliği tarafından, 26 Nisan-31Mayıs 2020 tarihleri arasında Adalara giriş çıkışlar, umum Hıfzıssıhha kanunun 27, 72 ve 77 maddelerine dayanılarak, sınırlı istisnalar dışında durdurulmuştu.

Adaların, İstanbul’dan deniz yoluyla kolayca ulaşılabilen bir sayfiye olması, COVID 19 virüsünün Adalarda hızlı bir şekilde artma riskini beraberinde getireceği gerekçesine dayanan bu kararın, özellikle günübirlik ziyaretçiler üzerinde ciddi bir kısıt yaratarak, virüsün Adalarda yayılımını engellediğini düşünüyoruz. Ancak oldukça katı kurallar dâhilinde olan bu uygulama, yıllardır yaşamlarının önemli bir kısmını Adalarımızda geçiren yazlıkçılarımızı ve ikametgâhlarını Adalara alarak, Adalarımızda yaşamak isteyen vatandaşlarımızı ciddi şekilde etkiledi.
Bu dönemde, sıkıntıları olan komşularımızın sorunlarını çözme ve ilgili makamlara doğru ve anlaşılır bir şekilde iletme konusunda, Adalar Kent Konseyi olarak her düzeyde yardımcı olup, destek vermeye çalıştık.
YETKİLİLERE ÇAĞRIMIZDIR
5393 sayılı Belediye Kanunun 76’cı maddesi ve ilgili Kent konseyi yönetmeliklerine dayanarak Adalar Kent Konseyi olarak bazı öneri ve uyarılarımız olacaktır.
Hangi koşulda olursa olsun, Adalara geliş ve gidişler sadece deniz yolları vasıtasıyla yapıldığı için mutlak surette denetlenmelidir.
Bu anlamda, Umum Hıfzıssıhha kanununu uygulamakla yükümlü İstanbul Valiliği İl Pandemi Koordinasyon Kurulu’na ve Adalar Kaymakamlığına bazı önerilerimizi hassasiyetle sunmak isteriz:
Corona salgınının henüz başlarında, Adalar Kent Konseyi adına yayınladığımız ilk bildirimizde ısrarcısı ve takipçisi olduğumuz noktaların bir kısmı bugünlerde çoktan uygulamaya konmuş olsa da hala gerçekleşmemiş olanlarına dair beklenti ve itirazlarımız bugün aynısıyla geçerlidir. 19 Marttaki ilk Pandemi bildirgemizde de ifade ettiğimiz gibi:
• Corona virüsünün kapalı ortamlardaki yoğun yayılım etkisi ve havada belirli bir süre kalma özelliğinden dolayı, tarifeli-tarifesiz yolcu taşıyan bütün deniz taşıtlarının yanaştıkları son iskelede, bir süre sefere çıkmadan, havalandırılıp ilaçlandırılması kritik önemdedir. Bu bağlamda, tarifeli seferlerin seyrekleştirilmesi gerekir.

• Vapur ve motorların, bizzat beyan ettikleri toplam oturan yolcu kapasitesinin “Seyrek oturma düzeni” tebliğine uygun olması, oturan yolcu sayısının üçte bire indirilmesi ve kendi iç denetimlerini sağlamaları gerekmektedir. Ayakta yolcu ise kesinlikle alınmamalıdır.
• Bunun olmaması halinde Kaymakamlık, Emniyet ve Belediye gibi kurumlara, bu konuda sorumluluk ve denetim hususunda çağrımız olacaktır. Bu yetki Umum Hıfzıssıhha kanunun 145, 148 ve 149’uncu maddelerinde bulunmaktadır. Öte yandan konuyla ilgili biz Adalıların duyarlılığı ve dikkati önem taşıyacaktır.
• Toplu ulaşım araçlarına biniş ve inişlerde, ateş-ölçer ve benzer cihazlarla denetimlerin daha sık ve sürekli hale getirilmesi, personel ve yolcuların maske takmaları acil önemdedir.
• İskelelerde, araçlarda sıvı dezenfektan bulunması ve kullanılması gerekmektedir.

• Adalar Kent Konseyi bu kamuoyu duyurusunun da, daha önceki açıklamalarda olduğu gibi, kurumsal varlığı, hukuksal ve etik sorumluluğu ile her platformda etkin ve ısrarlı takipçisi olacaktır.
Adalıların ve kamuoyunun dikkatine sunarız.
Saygılarımızla.

Adalar Kent Konseyi Yürütüme Kurulu Adına
Başkan Ö. İskender Özturanlı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir