Faytonlarla İlgili Adalar Belediye Başkanlığına Verilen Dilekçe Örneği

Faytonlarla İlgili Adalar Belediye Başkanlığına Verilen Dilekçe Örneği

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Konu                          : Karantina kararı, faytonların fiilen yasaklanması, ulaşım hakkının engellenmesi, hayvan ve insan sağlığına ilişkin tüm tedbirlerin alınması hakkında

Adı Soyadı TC kimlik No:

Adresi                               :

AÇIKLAMALAR

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Adalar ve tüm kültürü Sit alanı olup AT VE FAYTON anılan kanunla korunan SİT alanı ve kapsamı içindedir. Resmi ve devlete ait olan bir kaç aracın dışında Adaların ulaşım aracı at ve Fayton olup Akülü ve motorlu araçların kullanımı yasaktır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Adalar’ın doğal ulaşım aracının fayton olduğu ve motorlu taşıtların Adalar’a giremeyeceği yönündeki kesin talimatını göz ardı etmek kimsenin haddi ve hakkı değildir. Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün hizmetlilerinden Cemal GRANDA“Bir yaz akşamı Büyükada’ya gitmiştik. 1936 yılıydı. İskele’de ATATÜRK‘ü büyük bir kalabalık karşıladı. İçten gelen sevgi gösterileri yaptı. Splendid Oteli’ne gidilecekti. Vapur iskelesine bir otomobil yanaştırmışlar. ATA‘nın binmesi için… Oysa, Adalar’da tekerlekli, motorlu araçlarla gezilmesi yasak… ATATÜRK, otomobili görünce şöyle sordu: “…Ada’da otomobille dolaşmak yasak değil mi?”, Sorusunun karşılığını daha beklemeden: “…Kaldırın bu otomobili…” dedi” şeklinde aktardığı hatıra Cumhuriyetin kurucusunun dahi yasalara riayet etmek konusunda kendisini eşit saydığını, bugün ise tüm kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alarak yasalara uygun davranmaları gerektiği izahtan varestedir.

Ulaşım hizmeti yasaya aykırı olarak kaldırılmıştır. Büyükşehir Belediyesi, kendi almış olduğu kararları uygulamamakta, yükümlü olduğu ulaşım hizmetini yerine getirmemektedir. Büyükada Heybeliada ve Burgaz ulaşım hizmetinden mahrumdur. Tüm ada halkı çarşı pazar alışverişini yüklerini işe gidiş gelişlerini büyük zorluklarla yürüyerek temin etmek durumunda bırakılmıştır. Hasta ve yaşlı olanlar ise evlerinde hapis kalmışlardır.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre Kültür ve Tabiat varlığı olarak korunması gereken ve SİT kapsamında olan At ve Fayton faaliyetinin KAMU OTORİLERİNİN DAHA ÖNCE ALDIKLARI KARARLARI UYGULAMAMALARI NEDENİYLE bir soruna dönüştürülerek ve ruam bahane edilerek yasaklanmasına NE BAŞTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINIZ KARŞI ÇIKMALI, 2017 TARİHLİ UKOME KARARI’nın uygulanmasını İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE EŞGÜDÜM İÇİNDE TAKİP ETMELİ, MEVCUT FİİLİ DURUMA SON VERMELİDİR. Kanunları çiğnememek en başta idarenin ve kamu görevlilerinin birincil yükümlülüğüdür. Devlet kurumları, yurttaştan kanunlara uymasını beklerken aynı kanunlara kendileri uymadıkları takdirde toplumda bir kaos meydana gelmesi kaçınılmazdır. 2017 yılında alınan UKOME KARARI derhal ve ivedilikle uygulamaya geçirilmeli, devlet kurumları kendi almış oldukları kararları uygulamalı, alınan kararı uygulamayan ve açıkça suç işleyen kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevliler hakkında yasal işlem yapılmalıdır.

Kanun mevcut iken bu kanun aleyhine karar alınıp sit kanununa göre korunan At ve Faytonu fiili bir durum yaratarak ortadan kaldırmak ve kanunen yasaklanmış olanı uygulamaya teşebbüs etmek hukuka aykırı olup yasa dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları alenen çiğnenerek uygulanmakta olan fiili duruma HALKIN TEMSİLCİSİ ve ADALAR HALKININ OYLARI İLE SEÇİLEN belediye başkanlığınızın derhal ve ivedilikle müdahil olarak tüm sorunları çözmesi, halkla ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek yerel alanda bir çözüm üretmesi beklenmektedir. İlgili kurum ve kuruluşlar aleyhine Adalılar tarafından açılan ve açılacak tazminat davaları, tam yargı davaları ve iptal davaları hakkında başkanlığınız ayrıca bilgilendirilecektir.

Anayasanın 23 Maddesinde yer alan ULAŞIM ve SEYAHAT özgürlüğünü de engelleyerek suç işlenmesine son verilmesi, Büyükşehir Belediyesinin görevini yapmaması nedeniyle DERHAL VE İVEDİLİKLE ulaşım tedbirlerinin Adalar Belediyesi eli ile alınması gerekmektedir.

Kanunların amir hükümlerinin Adalar ilçesinde uygulanmasını temin etmek yönünde çalışmak Adalar Belediyesinin de görevi ve hakkıdır. HAYVAN KATLETMENİN İNSAN KATLETMEKTEN HİÇBİR FARKI BULUNMAMAKTDIR. DOĞA, TABİAT VE CANLILAR YAŞADIĞIMIZ DÜNYANIN OTAK MALİKLERİDİR. TÜM TÜRKİYE’NİN DE ONAYLADIĞI ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN İSPATLADIĞI GİBİ TÜM DÜNYADA CANLILARIN YAŞAMLARININ VE YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI TEMEL HAKLARDAN SAYILMAKTADIR. BELEDİYE BAŞKANLIĞINIZIN BU ÇERÇEVEDE GÖREVLERİNİ YAPMASINI TALEP ETMEKTEYİZ.

Adalar ilçesinde bir karantina ahırı bulunmamaktadır. Her bir adada ayrı ayrı kurulması gereken karantina ahırları kurulmamıştır. Hastalıklı olan, hastalık şüphesi taşıyan ve sağlıklı olan bütün atlar aynı ahırlara birlikte kapatılmış olup, aynı yemlikten yemek yemekte, aynı sulaktan su içmekte pislikleri birbirine karışmaktadır. Bu durum sağlıklı atlarında ölümüne sebep olmakta, şüphelilerin suç oluşturan eylemleri hayvanların öldürülmesi için gerekçe yapılmaktadır. Belediyeniz, kanunlarla kendisine verilen görevleri yapmalı ve bu hususun takipçisi olmalı, tüm süreçlere aktif katılım sağlamalıdır.

Adalet Belediyesi, Heybeliada ve Burgazada’da yapılan ruam test sonuçlarına göre tek bir ruamlı at bulunmamasına karşında yasadışı şekilde karantina tedbirleri uygulanmasına ve hayvanların çaresizce ölüme gitmesine göz yummamalı, Heybeliada ve Burgazada’da fayton ulaşımının derhal ve ivedilikle başlaması için harekete geçmelidir.

5199 sayılı yasa, 2012 tarihli karantina genelgesi ile 201l tarihli ruam Yönetmeliğine aykırı davranılarak sağlam olan bütün atların hapsedilmesine ve adeta ölmeleri için zemin hazırlanmasına sessiz kalmak tüm yurttaşlar ve kamu kurumları adına utanç verici bir olaydır. Belediyeniz görevlerini eksiksiz yapmak zorundadır.

Halkın isteğine aykırı olarak ve faytonun kaldırılması amacına matuf olarak yapılan hukuk ihlallerine Adalar ilçesinde seçimle göreve gelmiş belediyenin kayıtsız kalması düşünülemez. Hayvanların yaşam hakkını, yurttaşların ulaşım hakkını ve tüm halka ait olan kültürel değerlerin korunmasını sağlamak belediyenizin asli görevlerindendir. Anayasal hakların ihlali kamu görevlileri bakımından kabul edilmesi olanaksız davranışlardır.

Karantinaya alındığı söylenen ancak hijyen ve dezenfekte edilmesi gereken ahırlarda bu işlem bugüne kadar yapılmamıştır. Karantina genelgesine uyulmadığı ve atların bir pislik çukurunda ölüme terk edildiğine ilişkin ada halkının şikâyetleri ve Veterinerlerin tepkileri üzerine ADALAR İLÇE BELEDİYESİ GÖREVE GELDİKTEN TAM 7 AY SONRA sadece Büyükada Ahırlarından Ocak 2020 sonlarında 25 TON PİSLİK VE ÇÖP İLE 5000 ADET NAYLON TORBAYI YENİ TOPLAMIŞTIR. DİĞER ADALARDA İSE AHIRLARIN ÇÖPLERİ VE GEREKENLER AT SAHİPLERİ TARAFINDAN yapılmaktadır. Belediye Başkanlığınızı görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

Atlı Fayton ve Arabacılık tüm dünyada kabul edilmiş bir meslektir. Dünyanın çeşitli kentlerinde halen teşvik edilmekte ve belediyeler tarafından da desteklenmektedir. Faytoncular yanında, Semerci, Nalbant, Seyis ve bunun gibi işlerden geçinen bir mesleğin tamamen ortadan kaldırılması da anayasal bir hakkın ihlalini oluşturmaktadır. Belediye başkanlığınız tüm bu konulara kayıtsız kalarak diğer kurum ve kuruluşlara karşı edilgen bir tutum içerisinde olmamalıdır. Mülkiyet hakkı ve çalışma özgürlüğünün yok edildiği bir toplumda hiç kimsenin hukuki güvencesi bulunmamaktadır.

Kanunsuz kararlar ile mahalli koruma kurulunun yetkilerinin gasp edilmesine belediye başkanlığınızın itiraz etmesi beklenmektedir. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar da tam anlamıyla bir yetki gaspı ve hukuk ihlalidir. Koruma kurulunun kararlarını uygulamakla yükümlü olan ve başta belediyeniz olmak üzere tüm ilgili birimler, Hayvan Zabıta Komisyonu, Tarım Müdürlükleri, Kaymakamlık ve kolluğun uyması beklenmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

                                                                                             a

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir